THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Tạp chí du lịch TPHCM xét tuyển 06 viên chức cho các vị trí:

  1. Trưởng phòng Nội dung: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành báo chí xuất bản.
  2. Kế toán: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành: Tài chính kế toán
  3. Phóng viên: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Báo chí xuất bản, ngữ văn, Ngoại ngữ.
  4. Biên tập viên: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Báo chí xuất bản, ngữ văn, quản lý văn hóa.
  5. Hành chính: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành: Quản trị hành chính Văn phòng, luật, Văn thư.
  6. Nhân viên kinh doanh: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành: maketing, quản trị kinh doanh, quản trị du lịch.

* Yêu cầu về ngoại ngữ: Có 01 trong 05 thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Hoa. Trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định của Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* Yêu cầu về tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tin số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

* Đối tượng và Hồ sơ dự tuyển: Thực hiện theo Điều 6,7 Quyết định số 03/2016/QD-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của UBND TP.HCM quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp.

* Thời gian, địa điểm tiếp nhận: nhận và gửi hồ sơ trước ngày 16/8/2019 tại Tạp chí Du lịch Du lịch TPHCM (Số 140 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TPHCM, ĐT: 0283 8226881)

BBT