Điểm hẹn TP.HCM

Xu hướng biến đổi của lễ hội truyền thống hiện nay

Xu hướng biến đổi của lễ hội truyền thống hiện nay

Những năm gần đây, các lễ hội truyền thống có xu hướng biến đổi, làm nảy sinh nhiều hiện tượng phức tạp, đòi hỏi phải nhìn nhận lại công tác quản lý và đặt ra yêu cầu về quản lý, xây dựng quy tắc ứng xử trong lễ hội cho phù hợp với bối cảnh mới.

CLIP HOT