Lâm Đồng trùng tu 'Dinh thự mùa hè'

Lâm Đồng trùng tu 'Dinh thự mùa hè'

Lâm Đồng thống nhất cải tạo Dinh II, nhưng phải đảm bảo mục tiêu bảo tồn, tôn tạo, chỉnh trang, đầu tư xây dựng không phá vỡ cảnh quan, giữ gìn các giá trị kiến trúc, lịch sử.

CLIP HOT