Cần có dữ liệu du lịch để quản lý tốt hơn

Cần có dữ liệu du lịch để quản lý tốt hơn

Dữ liệu mang đến bức tranh toàn cảnh để đưa ra những giải pháp quản lý hợp lý như phân luồng giao thông, giải quyết vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trước mỗi mùa cao điểm du lịch.

CLIP HOT