Tin quốc tế

Đi lại quốc tế ra sao mùa COVID-19?

Đi lại quốc tế ra sao mùa COVID-19?

Hiện có nhiều nước nỗ lực thu hút du khách bằng cách giảm thời gian cách ly hoặc thậm chí bỏ luôn việc này. Tuy nhiên, xét về từng yêu cầu cụ thể, mỗi nơi lại có cách làm khác nhau.

CLIP HOT