Chuyển động

Chuyển động - Việt Nam tụt hạng trên bảng hộ chiếu thế giới

Việt Nam tụt hạng trên bảng hộ chiếu thế giới

Chỉ số xếp hạng hộ chiếu Henley Passport Index quý 2/2022 vừa được Hãng tư vấn đầu tư và định cư Henley & Partners công bố  Việt Nam xếp hạng thứ 90, tụt một  so với quý một (thứ 89), nhưng đã tăng năm hạng so với cuối 2021 (thứ 95).

Suy ngẫm

Lễ hội

Ở đâu