Suy ngẫm

Ăn gì

Du khảo

Việt Nam có thêm Bảo tàng Di sản các nhà khoa học

Sau 13 năm lưu trữ và bảo quản hàng trăm nghìn tài liệu hiện vật, sáng 28/11, Bảo tàng Di sản các nhà khoa học Việt Nam chính thức đi vào hoạt động. Đây là bảo tàng đầu tiên về khoa học và các nhà khoa học Việt Nam, nơi kể những câu chuyện về lịch sử khoa học trong nước từ đầu thế kỷ XX, thông qua những con người cụ thể.