Tuần lễ vàng Du lịch Lâm Đồng năm nay có gì mới?

Tuần lễ vàng Du lịch Lâm Đồng năm nay có gì mới?

Đó là sự tham gia đồng loạt của các doanh nghiệp du lịch, với nhiều chương trình giảm giá mùa cao điểm, chương trình “ngày vàng”, “giờ vàng”… kích cầu du lịch nội địa; đưa vào nhiều sản phẩm du lịch mới, độc đáo...

CLIP HOT