Kinh nghiệm Đi

Ứng dụng di động cần phải có khi đi du lịch mùa Covid-19

Ứng dụng di động cần phải có khi đi du lịch mùa Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để thực hiện mục tiêu kép "vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng chống dịch hiệu quả", ngành du lịch Việt Nam đã và đang triển khai nhiều biện pháp thiết thực, trong đó có ứng dụng Du lịch Việt Nam an toàn.

CLIP HOT