Đàn voi ở Bali cần du khách để tồn tại

Đàn voi ở Bali cần du khách để tồn tại

Đàn voi Sumatra đang sống trong điều kiện nuôi nhốt và phụ thuộc vào khách du lịch, ngay cả khi môi trường này không đảm bảo chất lượng cuộc sống tốt cho chúng.

CLIP HOT