Cân nhắc du lịch hè giữa đại dịch COVID-19

Cân nhắc du lịch hè giữa đại dịch COVID-19

Khi vắc-xin COVID-19 được sử dụng rộng rãi, bạn có thể sẵn sàng cho chuyến du lịch với người thân trong gia đình. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc vào quy định mỗi địa phương, quốc gia nơi bạn đến.

CLIP HOT