Trung ương đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi chức Chủ tịch Quốc hội

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp bất thường, đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ, nghỉ công tác.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trung ương đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi chức Chủ tịch Quốc hội - 1

Ông Vương Đình Huệ. Ảnh: VGP.

Đồng chí Vương Đình Huệ là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở; được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, Đồng chí đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Những vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Vương Đình Huệ đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân Đồng chí. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, Đồng chí đã có Đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác.

Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của đồng chí Vương Đình Huệ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chủ tịch Quốc hội là chức danh do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội, do đó, quy trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội với ông Vương Đình Huệ sẽ do Quốc hội tiến hành.

Ông Vương Đình Huệ sinh năm 1957, tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Ông Vương Đình Huệ từng là giảng viên, Phó hiệu trưởng trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính).

Sau đó, ông trải qua nhiều cương vị công tác: Phó Tổng Kiểm toán, sau đó là Tổng Kiểm toán nhà nước; Bộ trưởng Tài chính; Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Phó Thủ tướng Chính phủ, trưởng ban chỉ đạo Tây Nam Bộ; Bí thư Thành uỷ Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội.

Tháng 3/2021, ông Vương Đình Huệ được Quốc hội bầu làm Chủ tịch Quốc hội khoá XIV.

Tháng 7/2021, ông tiếp tục được Quốc hội khoá XV bầu làm Chủ tịch Quốc hội.

Ông Vương Đình Huệ là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa X, XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII và là Đại biểu Quốc hội các khóa XIII, XIV, XV.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

PV

CLIP HOT