Sự kiện đặc sắc

Quận 7 có một 'chung cư' của chim tên Cầu Ánh Sao

Quận 7 có một 'chung cư' của chim tên Cầu Ánh Sao

Công viên Cầu Ánh Sao thật sự là “chung cư” của nhiều loài chim. Có những cái tổ được khoét trong thân cây bởi gõ kiến (Picidae), cu rốc cổ đỏ (Megalaimidae), và được “sang tay” liên tục. Thậm chí có cả đánh nhau để giành “nhà”…

CLIP HOT