Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Ban Biên tập Tạp Chí Du lịch TPHCM thân mời bạn đọc và các tầng lớp nhân dân xem toàn văn Dự thảo Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2013) Tại đâygửi ý kiến đóng góp qua địa chỉ email: svhttdl@tphcm.gov.vn

BBT