Giải pháp trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng 6 tháng cuối năm 2024

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Chiều ngày 1/7/2024, UBND TP.HCM tổ chức phiên họp thường kỳ về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Giải pháp trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng 6 tháng cuối năm 2024 - 1

Tăng trưởng kinh tế của TP.HCM đang hồi phục dù phải chịu không ít tác động do những khó khăn.

Giải pháp trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng 6 tháng cuối năm 2024 - 2

Toàn cảnh phiên họp thường kỳ về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Giải pháp trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng 6 tháng cuối năm 2024 - 3

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại phiên họp chiều 1/7/2024.

Theo UBND TP.HCM, để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, trong 6 tháng cuối năm cần nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 18/6/2024.

1.Tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật, cơ chế, chính sách để nhanh chóng tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, giải phóng nguồn lực cho thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục kiến nghị các Bộ, ngành giải quyết những vấn đề mâu thuẫn, chồng chéo, vướng mắc, bất cập trong khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15.

2.Tập trung thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; đẩy nhanh triển khai các dự án trọng điểm, xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Thành phố trong năm 2024. Đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn cả năm đạt trên 95% theo như cam kết và kế hoạch đã đề ra.

3.Trên cơ sở phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, xây dựng Kế hoạch triển khai Quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đẩy nhanh tiến độ công tác lập quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2060; Đồ án quy hoạch chung thành phố Thủ Đức thuộc TP.HCM đến năm 2040.

Giải pháp trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng 6 tháng cuối năm 2024 - 4

4.Triển khai xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật Đất đai năm 2024; Hoàn thiện Đề án quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực tài nguyên, nhất là đất đai nhằm tạo nguồn lực đầu tư phát triển.

5.Tổ chức xây dựng Đề án phát triển kinh tế số Thành phố. Vận hành chính thức Hệ thống điều phối vận hành Chính quyền số Thành phố. Đưa vào vận hành thử nghiệm các nền tảng: Ứng dụng trên di động công dân thống nhất của Thành phố (App Công dân Thành phố), nền tảng số hóa, lưu trữ tài liệu điện tử Thành phố,…

6.Chủ động thúc đẩy hoạt động của Hội đồng vùng; phát huy vị trí, vai trò TP.HCM là trung tâm kết nối của khu vực Đông Nam Bộ nhằm mở rộng các hành lang vận tải trọng tâm bám sông, hướng biển, thúc đẩy kết nối chuối cung ứng, tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, phát triển du lịch.

Giải pháp trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng 6 tháng cuối năm 2024 - 5

7.Phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đa dạng hóa các hoạt động và phương thức xúc tiến đầu tư, gắn kết chặt chẽ hoạt động xúc tiến đầu tư với hoạt động xúc tiến thương mại và du lịch. Phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch TP.HCM đến 2030…

8.Quan tâm đúng mức đầu tư nguồn lực phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, chỉnh trang đô thị, các không gian công trình văn hóa. Tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo cung cầu lao động, sẵn sàng giải pháp hỗ trợ cung ứng lao động cho các ngành sản xuất có nhu cầu sử dụng lao động tăng cao trong những tháng cuối năm.

Giải pháp trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng 6 tháng cuối năm 2024 - 6

9.Xây dựng và triển khai Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp đô thị trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (giai đoạn 2024 - 2025). Hình thành các cơ sở dữ liệu về thị trường, cung - cầu hàng hóa; đơn vị sản xuất kinh doanh, các hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ…

10.Xây dựng các Kế hoạch năm học 2024 - 2025. Rà soát phát triển mạng lưới trường học để có các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nhằm phấn đấu đạt chỉ tiêu đến hết năm 2025 đạt 300 phòng học/10.000 dân số trong độ tuổi đi học (từ 3 đến 18 tuổi). Hoàn thiện Kế hoạch Chiến lược phát triển giáo dục đào tạo từ nay đến 2030, tầm nhìn 2045.

Ngoài ra, Thành phố chủ động, sẵn sàng ứng phó với các dịch bệnh. Xây dựng kế hoạch triển khai các Đề án liên quan đến lĩnh vực y tế. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế; triển khai hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển Thành phố.

Giải pháp trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng 6 tháng cuối năm 2024 - 7

Vào đầu phiên họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND TP với ông Dương Ngọc Hải và bà Trần thị Diệu Thúy.

Trước đó, tại phiên họp HĐND TP.HCM ngày 19/5/2024, các đại biểu đã bầu ông Dương Ngọc Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hữu Long