Chuyển động

Chuyển động - Phương tiện vận tải hàng hoá thiết yếu được lưu thông

Phương tiện vận tải hàng hoá thiết yếu được lưu thông

UBND TPHCM vừa có văn bản số 2508/UBND-ĐT gửi Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Công an TP cùng UBND TP Thủ Đức, quận - huyện về việc tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện được ưu tiên lưu thông trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Suy ngẫm

Ăn gì

Ở đâu