ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG: ĐẠI HỘI CỦA NIỀM TIN VÀ HY VỌNG

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

 

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG: ĐẠI HỘI CỦA NIỀM TIN VÀ HY VỌNG - 1Đại hội Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI đã được Khai mạc trọng thể sáng ngày 12.1.2011 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Thủ đô Hà Nội, với sự tham dự của 1.377 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 3.6 triệu Đảng viên sinh hoạt ở gần 54.000 tổ chức cơ sở Đảng trên cả nước. Đại biểu cao tuổi nhất dự Đại hội là ông Trần Hanh, sinh năm 1930, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Đại biểu thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Đại biểu ít tuổi nhất là Đồng chí Vương Thị Mỷ, sinh năm 1982, dân tộc Mông, đoàn Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG: ĐẠI HỘI CỦA NIỀM TIN VÀ HY VỌNG - 2

Ảnh: Đoàn Chủ tịch Đại hội

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG: ĐẠI HỘI CỦA NIỀM TIN VÀ HY VỌNG - 3

Ảnh: Đồng chí Nông Đức Mạnh – Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Đoàn Chủ tịch đón nhận hoa chúc mừng Đại hội của các cháu thiếu nhi Thủ đô Hà Nội trong Lễ Khai mạc Đại hội (12.1.2011)

Dự Đại hội có các Đồng chí lão thành Cách mạng, nguyên lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các nhân sĩ trí thức, đại diện các tôn giáo, đại biểu thanh niên tiêu biểu cho thế hệ trẻ Việt Nam.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG: ĐẠI HỘI CỦA NIỀM TIN VÀ HY VỌNG - 4       
      
           ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG: ĐẠI HỘI CỦA NIỀM TIN VÀ HY VỌNG - 5         
       
     
     ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG: ĐẠI HỘI CỦA NIỀM TIN VÀ HY VỌNG - 6
Ảnh: Đồng chí Nông Đức Mạnh – Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về các Văn kiện của Đảng trình Đại hội XI Ảnh: Đồng chí Nguyễn Minh Triết - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phát biểu khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI Ảnh: Đồng chí Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Trung ương Đảng khóa X trình Đại hội XI

Sáng ngày 11/1/2011, trước khi Khai mạc phiên họp trù bị của Đại hội, các Đại biểu Đại hội đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Tại phiên khai mạc Đại hội, Đoàn Đại biểu Nhân dân Thủ đô Hà Nội, thay mặt Nhân dân cả nước đã đến chào mừng Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG: ĐẠI HỘI CỦA NIỀM TIN VÀ HY VỌNG - 7

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên thảo luận tại Đại hội chiều 13.1.2011


Đại hội đã nghe Đồng chí Trương Thị Mai – Uỷ viên Trung Ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban các vấn đề của Quốc Hội, Uỷ viên Đoàn Thư ký Đại hội đọc danh sách 103 Đảng Cộng sản và Công nhân, đảng cánh tả, đảng cầm quyền và các đảng khác từ 69 nước và 14 tổ chức Quốc tế đã gửi 121 điện và thư chúc mừng Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI sẽ diễn ra trong 8 ngày làm việc. Đại hội sẽ dành hai ngày rưỡi để thảo luận về dự thảo các văn kiện, ba ngày rưỡi để thảo luận và quyết định về công tác nhân sự.


Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam thứ XI là sự kiện chính trị trong đại, là niềm tin và hy vọng cuả toàn Đảng, toàn Quân và Nhân dân cả nước. Đại hội mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước, thực hiện bằng được mục tiêu cao cả, xây dựng Tổ quốc ta dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên Chủ nghĩa Xã hội. Học tập và phấn đấu theo Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi Đảng viên và Cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức Cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân.”

VMH

TỔNG BÍ THƯ NÔNG ĐỨC MẠNH:

MỤC TIÊU TỔNG QUÁT TRONG 5 NĂM 2011 - 2015

Năm năm 2011 – 2015 là bước rất quan trọng trong việc thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020. Mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại

Để đạt được mục tiêu trên, trong 5 năm tới, chúng ta phải phấn đấu thực hiện được các chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm: 7 – 7,5%. Năm 2015, GDP bình quân đầu người khoảng 2.000 USD; cơ cấu GDP: nông nghiệp 17 – 18%, công nghiệp – xây dựng 41 – 42%, dịch vụ 41 – 42%; tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 55%. Kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 12%/năm, giảm nhập siêu, phấn đấu đến năm 2020 cân bằng được xuất nhập khẩu; giảm mức bội chi ngân sách xuống 4,5% GDP vào năm 2015. Giải quyết việc làm cho 8 triệu lao động. Tốc độ tăng dân số đến năm 2015 khoảng 1%. Tuổi thọ trung bình năm 2015 đạt 74 tuổi. Tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm bình quân 2%/năm. Tỉ lệ che phủ rừng năm 2015 đạt 42 – 43%...

(Trích: Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về các Văn kiện Đại hội XI của Đảng)


5 QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 2011 – 2020

1. Phát triển nhanh gắn liền với phát triển bền vững, phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt chiến lược.

2. Đổi mới đồng bộ, phù hợp với kinh tế và chính trị vì mục tiêu xây dựng nước Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 

3. Mở rộng dân chủ, phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là chủ thể, nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của sự phát triển.

4. Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất với trình độ khoa học, công nghệ ngày càng cao đồng thời hoàn thiện quan hệ sản xuất trong nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa. 

5. Kiên trì xây dựng nền kinh tế độc lập ngày càng cao trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.


CHIẾN LƯỢC 3 KHÂU ĐỘT PHÁ

1. Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa, trọng tâm là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính.

2. Phát triển nhanh nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân; gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ.

3. Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ với một số công trình hiện đại, tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị lớn.

(Trích: Báo cáo của BCH TW Đảng khóa X

về các văn kiện Đại hội XI của Đảng)

Ảnh: TTX VN, Nhân Dân, Tuổi Trẻ, Thanh Niên.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT

Xem kéo co bằng xuồng ba lá, cười vỡ bụng!
Xem kéo co bằng xuồng ba lá, cười vỡ bụng!

Dùng tay để chèo, nếu xuồng đối phương qua vạch kẻ ngang ở giữa là chiến thắng, mỗi xuồng 2 nam, 1 nữ. Trò chơi kéo co bằng xuồng ba lá ở Cà Mau khiến du khách ngạc nhiên thú vị.