Sáp ong Đá trên những bộ váy của người Dao Tiền ở Hoài Khao

Sáp ong Đá trên những bộ váy của người Dao Tiền ở Hoài Khao

Nghệ thuật vẽ hoa văn trên thổ cẩm của người Dao Tiền ở Hoài Khao không chỉ lưu giữ sáng tạo dân gian lâu đời mà còn chứa đựng một không gian văn hóa, duy trì truyền thống tốt đẹp hàng trăm năm và ý thức gìn giữ thiên nhiên đáng quý của người dân nơi đây.

CLIP HOT