Sở Du lịch TPHCM thông báo mời thầu thiết kế, thi công cúp kỷ niệm

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sở Du lịch TPHCM thông báo mời thầu thiết kế, thi công cúp kỷ niệm - 1

Phiếu đăng ký Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

 A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị: SỞ DU LỊCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

- Địa chỉ: 140 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, Quận 3.

- Điện thoại: 08.38242903 Fax: 08.38293056

2. Tên gói thầu: Thiết kế, thi công cúp kỉ niệm.

3. Tên dự án: Giải thưởng du lịch hàng đầu TP.Hồ Chí Minh năm 2014.

4. Tên chủ đầu tư:  SỞ DU LỊCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: Thiết kế, thi công cúp kỉ niệm Giải thưởng du lịch hàng đầu TP.Hồ Chí Minh năm 2014.

6. Giá gói thầu: 193.750.000 đồng (bằng chữ: Một trăm chín mươi ba triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng).

B. Nội dung thông báo mời thầu (nội dung sẽ đăng tải)

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

- Tên Bên mời thầu: SỞ DU LỊCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

- Tên gói thầu: Thiết kế, thi công cúp kỉ niệm.

- Tên dự án: Giải thưởng du lịch hàng đầu TP.Hồ Chí Minh năm 2014.

- Nguồn vốn: Xúc tiến du lịch được giao năm 2015 của Sở Du lịch. 

- Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành Hồ Sơ Yêu Cầu chào hàng: vào 8 giờ 00 ngày  04  tháng  03  năm 2015 đến 16 giờ 00 ngày  06  tháng 03 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Phòng Lữ hành – Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ 140 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP.Hồ Chí Minh.

  Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 16 giờ 00, ngày 11   tháng  03 năm 2015.  

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm 2015.

Đại diện hợp pháp cơ quan/đơn vị đăng ký

 (Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

(Nguồn: Sở Du lịch TPHCM)

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT