Ngày thứ 2 giãn cách: Các chốt tiếp tục kiểm soát chặt người ra vào

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Các chốt kiểm soát người ra vào ở các quận, huyện của TP.HCM hôm nay tiếp tục kiểm soát chặt người ra vào, đảm bảo chỉ ra ngoài khi có việc thật cần thiết.

Ngày thứ 2 giãn cách: Các chốt tiếp tục kiểm soát chặt người ra vào - 1

Tất cả đều phải dừng lại để trình bày lý do chính đáng mới được đi tiếp, không thì phải quay đầu lại

Ngày thứ 2 giãn cách: Các chốt tiếp tục kiểm soát chặt người ra vào - 2

Có các chốt phân làn xe ô tô và xe máy để dễ kiểm soát hơn

Ngày thứ 2 giãn cách: Các chốt tiếp tục kiểm soát chặt người ra vào - 3

Có giấy tờ chứng minh lý do chính đáng đều được cho qua

Ngày thứ 2 giãn cách: Các chốt tiếp tục kiểm soát chặt người ra vào - 4

Các chiến sĩ trực chốt hỏi kỹ từng người lý do đi ra ngoài

Ngày thứ 2 giãn cách: Các chốt tiếp tục kiểm soát chặt người ra vào - 5

Nhiều người không thể qua chốt vì không có lý do chính đáng

Ngày thứ 2 giãn cách: Các chốt tiếp tục kiểm soát chặt người ra vào - 6

Khai báo y tế trước khi qua chốt

Ngày thứ 2 giãn cách: Các chốt tiếp tục kiểm soát chặt người ra vào - 7

Cảnh báo các phương tiện không có việc cần thiết thì không vào 

Ngày thứ 2 giãn cách: Các chốt tiếp tục kiểm soát chặt người ra vào - 8

Người đi đến chốt không được qua, gọi điện hỏi khắp nơi

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hữu Long

CLIP HOT