Hướng dẫn viên du lịch cần làm gì để nhận hỗ trợ từ gói chính sách mới

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ lần đầu trước ngày 1/5/2021 còn hạn sử dụng sẽ được nhận mức hỗ trợ 3.710.000 đồng/người.

Bộ LĐ-TB&XH vừa công bố quyết định quy định việc thực hiện gói hỗ trợ 26 nghìn tỷ đồng theo Nghị quyết 68 về việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Tham khảo toàn văn quyết định tại đây

Theo đó, hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 sẽ được hỗ trợ một lần với mức 3.710.000 đồng/người.

Hướng dẫn viên du lịch cần làm gì để nhận hỗ trợ từ gói chính sách mới - 1

Thủ tục nhận hỗ trợ của hướng dẫn viên du lịch

Để được hưởng hỗ trợ, hướng dẫn viên du lịch phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: Có thẻ hướng dẫn viên du lịch được cấp lần đầu trước ngày 1/5/2021, còn hạn sử dụng.

Thứ hai, có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch hoặc là hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa; có phân công của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm.

Hướng dẫn viên du lịch có nhu cầu hỗ trợ gửi hồ sơ đề nghị đến Sở Du lịch/ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch (cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh) nơi cấp thẻ cho hướng dẫn viên du lịch. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/1/2022.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ, cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh thẩm định, lập danh sách đề nghị hỗ trợ trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Trong 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ của cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ, đồng thời chỉ đạo thực hiện hỗ trợ.

Trường hợp không phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải có văn bản nêu rõ lý do.

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ gồm giấy tờ gì?

Hồ sơ đề nghị nhận trợ cấp đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa bao gồm:

Thứ nhất, Giấy đề nghị hỗ trợ theo mẫu số 10 đính kèm Quyết định.

Thứ hai bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ sau đây: 1 bản hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch có hiệu lực trong khoảng thời gian từ 1/1/2020 đến thời điểm nộp hồ sơ; Thẻ hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch.

Đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm du lịch chỉ cần Giấy đề nghị hỗ trợ theo mẫu số 11 kèm theo Quyết định này.

Hỗ trợ nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

Quyết định cũng hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

Mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề tối đa 1.500.000 đồng/người lao động/tháng. Mức hỗ trợ cụ thể được tính theo thời gian học thực tế của từng nghề hoặc từng khóa học.

Đối với khóa đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề có mức chi phí cao hơn mức hỗ trợ thì phần vượt quá mức hỗ trợ do người sử dụng lao động tự chi trả.

Thời gian hỗ trợ tối đa 6 tháng, chi trả trực tiếp cho người sử dụng lao động theo phương án hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề được phê duyệt.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

PV

CLIP HOT