Ra mắt tác phẩm Khát vọng Hồ Chí Minh

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tác phẩm là công trình nghiên cứu tỉ mỉ, nghiêm túc, cẩn trọng của PGS.TS Bùi Đình Phong.

Nhân kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 2021), 110 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước (1911 - 2021), PGS.TS Bùi Đình Phong (giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) đã thực hiện cuốn sách “Khát vọng Hồ Chí Minh: Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc, dân chủ, phồn vinh, hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu”.

Tác phẩm là công trình nghiên cứu tỉ mỉ, nghiêm túc, cẩn trọng của PGS.TS Bùi Đình Phong, với gần 500 trang và được cấu trúc thành 3 chương.

Ra mắt tác phẩm Khát vọng Hồ Chí Minh - 1

Tác phẩm chuyển tải những nghiên cứu bước đầu về mối quan hệ khăng khít giữa khát vọng của Hồ Chí Minh với nội dung các văn kiện Đại hội XIII của Đảng về khơi dậy khát vọng phát triển đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc, bước tới đài vinh quang, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Khát vọng - Kỳ vọng - Quyết tâm - Đồng tâm - Tín tâm - Sáng tạo - Đổi mới là những điểm nhấn trong di sản Hồ Chí Minh và Đại hội XIII của Đảng.

Ra mắt tác phẩm Khát vọng Hồ Chí Minh - 2

Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, người luôn sống trong muôn triệu trái tim của các thế hệ nhân dân Việt Nam.

Theo PGS.TS Bùi Đình Phong, Đại hội XIII của Đảng vừa kết thúc thành công tốt đẹp. Những điểm mới, điểm nhấn của Đại hội là khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, bảo đảm trên hết và trước hết là lợi ích quốc gia - dân tộc.

Đại hội khẳng định với hướng đi đúng đắn, khát vọng phát triển mãnh liệt và quyết tâm chính trị cao, đất nước ta nhất định sẽ lập nên kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Xã hội Chủ nghĩa, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc.

Sách do Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM ấn hành.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Linh Linh

CLIP HOT

Những người kể chuyện bằng điệu vũ Kathak
Những người kể chuyện bằng điệu vũ Kathak

Những bước dậm chân dứt khoát, những cú xoay tung váy là đặc trưng của một trong những điệu múa cổ điển Kathak xuất phát từ miền Bắc Ấn đã được giới thiệu tới các sinh viên TP.HCM trong 2 ngày 12-13/12.