Khám phá Po Klaung Garai - cụm tháp Chăm đặc biệt ở Ninh Thuận

Khám phá Po Klaung Garai - cụm tháp Chăm đặc biệt ở Ninh Thuận

Cụm tháp Chăm Po Klaung Garai (Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận) là một trong những khu đền tháp Chăm được xây dựng muộn nhất còn tồn tại, cũng là cụm tháp còn giữ được nhiều nét nguyên vẹn nhất trong số các đền tháp Chăm ở duyên hải Trung bộ nước ta.