ĐẨY MẠNH KẾT NỐI DOANH NHÂN KIỀU BÀO VỚI DOANH NGHIỆP VIỆT

   

              Trong hai ngày 28 và 29/6/2018, tại khách sạn REX, Quận 1, TP.HCM đã diễn ra buổi Đại hội Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ III (2018 – 2023) với mong muốn tăng cường, đẩy mạnh kết nối doanh nhân kiều bào với các doanh nghiệp tại Việt Nam.


              Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (tên tiếng Anh là BAOOV) là tổ chức xã hội nghề nghiệp của cộng đồng Doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài với mục đích hợp tác, chia sẻ thông tin giữa các doanh nghiệp, doanh nhân, các tổ chức của doanh nhân trong và ngoài nước, từ đó thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học và công nghệ, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

              Hoạt động từ năm 2009 đến nay, Hiệp hội đạt được một số kết quả tích cực và xây dựng được mạng lưới Hội viên tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ; tập trung xây dựng môi trường hợp tác, thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài; cung cấp các thông tin về dự án, cơ hội đầu tư trong và ngoài nước. Đồng thời, Hiệp hội còn tư vấn cho các Hội viên về luật pháp, thủ tục hành chính, chính sách và chủ trương của Nhà nước một cách đầy hiệu quả.

              Thông qua Đại hội nhiệm kỳ III (2018 – 2023), Ban Chấp hành Hiệp hội mong muốn tăng cường sự tham dự từ cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam trong nước và Kiều bào ở nước ngoài, các cơ quan Nhà nước để thực hiện hoạt động kết nối các doanh nghiệp, các tổ chức hội đoàn của doanh nhân Việt Nam trong và ngoài nước, thiết lập quan hệ hợp tác với các địa phương và tích cực mở rộng chi nhánh của Hiệp hội tại các tỉnh, thành phố trong cả nước nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước trong việc xúc tiến thương mại, đầu tư ra nước ngoài.

  Tin và Ảnh: Nguyễn Phước Thái Học