Khó khăn trong việc áp dụng 'thẻ xanh' và hộ chiếu vaccine

Khó khăn trong việc áp dụng 'thẻ xanh' và hộ chiếu vaccine

Trong Liên minh châu Âu (EU), một số quốc gia đã phát triển 'thẻ xanh vaccine' tương thích với chứng nhận COVID-19 điện tử của EU (EUDCC). Chứng nhận này được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại trong khối. Tuy nhiên, việc áp dụng 'thẻ xanh vaccine' tại châu Âu đang gặp một số trở ngại. Tương tự, việc hộ chiếu vaccine cho phép di chuyển quốc tế cũng đặt ra một s

CLIP HOT