Vùng đất Cauchy China có phải là Việt Nam ngày nay không

Vùng đất Cauchy China có phải là Việt Nam ngày nay không

CAUCHY CHINA thực ra không phải là cái tên đầu tiên người Tây Phương đặt cho nước Việt. Trước khi thuyền đầu tiên của người Bồ Đào Nha đến phương Đông, những ghi chép sớm nhất về phương Đông có lẽ là thuộc về Marco Polo, một thương gia người Ý.

Vùng đất Cauchy China giàu đẹp

Vùng đất Cauchy China giàu đẹp

CAUCHY CHINA là một nước rộng lớn và giàu có hơn nước Champa. Vua của CAUCHY CHINA là một chiến binh hùng mạnh trong vùng đất. Ông ta có rất nhiều thương thuyền (lancharas) và ba mươi hoặc bốn mươi thuyền buồm (junks).

Từ Cauchy China đến Cochinchina

Từ Cauchy China đến Cochinchina

Chúa Nguyễn Hoàng, có thể coi là thủy tổ của xứ Đàng Trong, sinh ngày 28 tháng 8 năm 1525, còn tên CAUCHY CHINA thì có từ khoảng 1512-1515 tức là 10 năm trước khi Chúa Nguyễn Hoàng chào đời.

An Nam, Đại Nam và Việt Nam

An Nam, Đại Nam và Việt Nam

Vua Thanh sợ mất lòng nước ta, mới dùng chữ Việt Nam để đặt tên nước. Như vậy, từ ngày 17/2/1804 (năm Mậu Thìn), nước ta chính thức là Việt Nam, bãi bỏ tên An Nam.

CLIP HOT