Vắng khách, vườn thú chơi nhạc giải khuây cho động vật

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Vườn thú Khao Kheow cho tình nguyện viên chơi nhạc sống giúp các con vật thư giãn và bớt cô đơn hơn trong thời gian vắng khách vì đại dịch.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Theo SCMP

CLIP HOT