Cơ hội cho hợp tác xã tại TP.HCM với thị trường bán sỉ nông sản

Cơ hội cho hợp tác xã tại TP.HCM với thị trường bán sỉ nông sản

Trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay, các doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã sản xuất và trang trại đang gặp nhiều thách thức về nguồn vốn và tiếp cận thị trường. Tuy nhiên, ý tưởng về trung tâm giao dịch sản phẩm nông nghiệp bán sỉ tại TP.HCM đã mở ra cơ hội mới cho hợp tác xã nông nghiệp để tìm kiếm cơ hội hợp tác và tiếp cận thị trường bán sỉ.

Hợp tác xã nông nghiệp làm du lịch: bài học thú vị đến từ Nhật Bản

Hợp tác xã nông nghiệp làm du lịch: bài học thú vị đến từ Nhật Bản

Du lịch nông thôn là một xu hướng hấp dẫn trong ngành du lịch hiện nay, và Nhật Bản là một quốc gia có nhiều kinh nghiệm độc đáo và thành công trong việc phát triển du lịch nông thôn dựa trên sức mạnh của hợp tác xã nông nghiệp. Nhật Bản đã tạo ra những bài học thú vị cho các hợp tác xã TP.HCM trong việc phát triển du lịch nông thôn.

CLIP HOT