Nhà rông văn hóa… chết yểu

Nhà rông văn hóa… chết yểu

Với việc làm nhà rông văn hóa ở Tây Nguyên thời ấy, người ta đã bứng nhà rông ra khỏi không gian của nó, biến nó thành một một cái vỏ nhà vô hồn mang dáng dấp nhà rông. Và nó chết yểu.

CLIP HOT