Phát triển các điểm tham quan du lịch gắn với nông nghiệp

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ðến nay, trên địa bàn tỉnh Ðồng Tháp đã có hơn 60 điểm tham quan du lịch gắn với nông nghiệp và trải nghiệm làng nghề được thành lập và đi vào hoạt động.

Phát triển các điểm tham quan du lịch gắn với nông nghiệp - 1

Một điểm tham quan du lịch gắn với nông nghiệp tại tỉnh Ðồng Tháp. Trong ảnh: Vườn chà là tại TP Sa Ðéc.

Mô hình điểm tham quan du lịch gắn với nông nghiệp và trải nghiệm làng nghề đã hình thành và phát triển mạnh tại tỉnh Ðồng Tháp từ năm 2016 đến nay.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ðồng Tháp, các mô hình du lịch kết hợp với nông nghiệp hoạt động khá hiệu quả đã giúp kéo dài chuỗi giá trị và gia tăng giá trị nông sản, tạo thêm việc làm ở nông thôn, đem lại nguồn thu ổn định cho nhiều nông dân.

Bên cạnh đó, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cũng góp phần tạo ra nhiều sản phẩm giúp phát huy các tài nguyên bản địa và thúc đẩy phát triển du lịch. Ðặc biệt, các sản phẩm OCOP nhóm du lịch cộng đồng đã giúp phát huy lợi thế, tính đặc sắc và văn hóa của mỗi địa phương từ xã đến huyện và tỉnh.

Ðến nay, Ðồng Tháp đã có hơn 265 sản phẩm OCOP, trong đó có 3 sản phẩm OCOP thuộc nhóm du lịch cộng đồng. Ðây là tiền đề thuận lợi để tỉnh xây dựng nền nông nghiệp bền vững gắn với khai thác phát triển du lịch.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

KHÁNH TRUNG (Báo Cần Thơ)

CLIP HOT