TP.HCM lấy phiếu tín nhiệm nhân sự chủ chốt tại kỳ họp HĐND cuối năm

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tại kỳ họp thứ 13 dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8/12, HĐND TP.HCM khóa X sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND TP.HCM bầu.

Dự kiến tại kỳ họp thứ 13, HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026, HĐND TP.HCM sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm với Chủ tịch HĐND TP.HCM, Trưởng các Ban thuộc HĐND TP.HCM; Chủ tịch UBND TP.HCM, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, các Ủy viên UBND TP.HCM.

Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Dũng và Phó chủ tịch HĐND TP Phạm Thành Kiên là hai chức danh do HĐND TP.HCM bầu nhưng do hai ông mới được bầu, bổ nhiệm trong năm lấy phiếu tín nhiệm nên không thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm.

TP.HCM lấy phiếu tín nhiệm nhân sự chủ chốt tại kỳ họp HĐND cuối năm - 1

Kỳ họp HĐND thứ 13 dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8/12

Việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND TPHCM, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Đồng thời, góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm; việc thực hiện chương trình hành động, lời hứa trước HĐND TPHCM với cử tri thành phố. Từ đó, người được lấy phiếu tín nhiệm tiếp tục rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch từ nay đến cuối nhiệm kỳ để hoàn thành trách nhiệm của mình với HĐND TPHCM - cơ quan đại diện của nhân dân và cử tri thành phố.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND TP sẽ xem xét đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của thành phố năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp năm 2024 và xem xét các nội dung về ngân sách hằng năm.

Đồng thời xem xét, cho ý kiến các tờ trình về cụ thể hóa thực hiện nghị quyết 98 của Quốc hội, về các quy định, chế độ, chính sách phục vụ phát triển kinh tế và chăm lo an sinh xã hội.

Đại biểu sẽ nghe UBND TP báo cáo tình hình kinh tế, xã hội thành phố năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri năm 2023; kết quả thực hiện chủ đề năm 2023 "Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội".

Kỳ họp cũng nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP thông báo về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền TP năm 2023. Nghe TAND TP báo cáo công tác xét xử năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Nghe Viện kiểm sát nhân dân TP báo cáo kết quả công tác kiểm sát năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Cùng với đó là thảo luận và xem xét các tờ trình mức thu nhập chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực TP.HCM có nhu cầu thu hút và hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024…

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

PV

CLIP HOT