HĐND TPHCM thông qua nghị quyết cụ thể hóa các cơ chế, chính sách tại Nghị quyết 98

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sáng nay (12/7), kỳ họp thứ 10 HĐND TPHCM khóa X bước vào ngày làm việc thứ 3, xem xét thông qua các tờ trình của UBND TPHCM.

HĐND TPHCM thông qua nghị quyết cụ thể hóa các cơ chế, chính sách tại Nghị quyết 98 - 1

Đại biểu HĐND TPHCM biểu quyết thông qua nghị quyết.

HĐND TPHCM đã thông qua một số nghị quyết cụ thể hóa các cơ chế, chính sách tại Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

HĐND TPHCM thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND ngày 9-12-2020 của HĐND TPHCM về Chương trình Giảm nghèo bền vững TPHCM giai đoạn 2021-2025. Đây cũng là nghị quyết thông qua dựa trên cơ sở Nghị quyết 98 của Quốc hội.

Nghị quyết đã bổ sung khoản 4a Điều 1 Nghị quyết 13. Trong đó, thực hiện các chính sách hỗ trợ cho hộ mới thoát nghèo (hộ mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo) trong vòng 24 tháng kể từ thời điểm hộ được cấp có thẩm quyền công nhận thoát nghèo.

Cụ thể, thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; hỗ trợ cho lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo các văn bản quy định hiện hành (từng giai đoạn) của Trung ương và UBND TPHCM; giải quyết việc làm trong nước.

Đồng thời, thực hiện các chính sách hỗ trợ theo quy định của pháp luật; có các chính sách và giải pháp hỗ trợ nhà ở phù hợp với nguyện vọng và nhu cầu của hộ. Khuyến khích nguồn lực xã hội hóa đầu tư nhà ở phù hợp cho hộ; hỗ trợ tiếp cận nguồn nước sinh hoạt an toàn.

Nghị quyết cũng sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 1 của Nghị quyết 13: kinh phí thực hiện Chương trình từ nguồn vốn Trung ương; vốn ngân sách thành phố, huyện, TP Thủ Đức (bao gồm nguồn vốn đầu tư công và nguồn chi thường xuyên) và nguồn vốn hợp pháp khác.

Bổ sung khoản 6 Điều 1 của Nghị quyết 13: Quy định tiêu chí, điều kiện, mức, nội dung, hình thức và thời gian hỗ trợ thực hiện chính sách cho vay hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo (hộ mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo), giải quyết việc làm.

Đối với cho vay hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, tiêu chí là hộ nghèo và hộ cận nghèo theo mức chuẩn của thành phố, theo từng giai đoạn (gọi tắt là hộ nghèo và hộ cận nghèo). Hộ mới thoát nghèo trong vòng 36 tháng kể từ thời điểm hộ được cấp có thẩm quyền công nhận thoát nghèo.

Điều kiện là người vay phải có tên trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo của thành phố được UBND phường, xã, thị trấn xác nhận trên danh sách đề nghị vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay.

HĐND TPHCM thông qua nghị quyết cụ thể hóa các cơ chế, chính sách tại Nghị quyết 98 - 2

Lãnh đạo HĐND TPHCM trao đổi tại kỳ họp.

Đối với hộ vay, mức cho vay tối đa theo quy định của HĐND TPHCM trong từng thời kỳ (hiện nay mức cho vay tối đa là 100 triệu đồng/hộ). Đối với lao động là thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động được vay tối đa theo giá trị của hợp đồng (không phải thế chấp tài sản).

Đối với cho vay giải quyết việc làm, cho vay ưu đãi đối với người lao động để tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; cho vay ưu đãi đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, người vay phải đáp ứng được điều kiện là có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Có nhu cầu vay vốn để tự tạo việc làm hoặc tạo việc làm cho thành viên trong hộ hoặc thu hút thêm lao động thì phải có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thực hiện dự án; cư trú hợp pháp tại địa phương nơi thực hiện dự án.

Mức cho vay giải quyết việc làm đối với người lao động, mức vay tối đa là 100 triệu đồng; đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, mức vay tối đa là 100% chi phí đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ký kết giữa người lao động và doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp.

Tại kỳ họp, HĐND TPHCM cũng thông qua nghị quyết về điều chỉnh quy mô và nguồn vốn để triển khai thực hiện dự án xây dựng đường cao tốc TPHCM - Mộc Bài. Đây cũng là nghị quyết dựa trên cơ sở Nghị quyết 98 của Quốc hội. 

Tại kỳ họp thứ 10 HĐND TPHCM khóa X, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, cải tạo trụ sở HĐND và UBND TPHCM.

Theo đó, HĐND TPHCM phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, cải tạo Trụ sở HĐND và UBND TPHCM nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động, làm việc, hội họp của HĐND và UBND TPHCM.

Đây là công trình vừa là nơi tổ chức các hội nghị, tiếp khách các phái đoàn quốc tế, đồng thời là công trình có tính chất biểu tượng của thành phố. Dự án thuộc nhóm B với tổng mức đầu tư là 189,5 tỷ đồng, từ ngân sách TPHCM. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2023 đến 2025.

Tại kỳ họp, HĐND TPHCM đã thống nhất biểu quyết thông qua nghị quyết đổi tên Xa lộ Hà Nội đoạn từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Thủ Đức trên địa bàn TP Thủ Đức thành đường Võ Nguyên Giáp.

HĐND TPHCM giao UBND TPHCM tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, tổ chức rà soát, thống kê các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn 8 phường thuộc TP Thủ Đức bị ảnh hưởng bởi việc đổi tên đường để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp điều chỉnh, cập nhật các loại giấy tờ có liên quan theo quy định của pháp luật, hạn chế thấp nhất việc gây xáo trộn và ảnh hưởng đến đời sống người dân.

HĐND TPHCM cũng giao UBND TPHCM tổ chức triển khai trên thực địa việc đặt bảng đổi tên Xa lộ Hà Nội đoạn từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Thủ Đức trên thành đường Võ Nguyên Giáp và điều chỉnh các bảng giao thông liên quan.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hữu Long

CLIP HOT