Đoàn Khảo sát Công tác Thông tin Đối ngoại Trung ương làm việc với Sở VHTTDL TP.HCM

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đoàn Khảo sát Công tác Thông tin Đối ngoại Trung ương làm việc với Sở VHTTDL TP.HCM - 1Chiều ngày 14/10/2010, Đoàn Khảo sát Công tác Thông tin Đối ngoại Trung ương do Đồng chí Nguyễn Hồng Vinh – Phó Trưởng Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại làm Trưởng đoàn, cùng các cán bộ lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Vụ Báo chí – Bộ Ngoại giao, Cục Báo chí – Bộ Thông tin Truyền thông; Đồng chí Huỳnh Thanh Hải – Ủy viên BCH Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành Ủy TP.HCM… đã đến làm việc với Ban Giám đốc, các phòng, ban, thuộc Sở VHTTDL TP.HCM;Tổng Biên tập Tạp Chí Du lịch TP.HCM; Tổng Biên tập báo Thể Thao TP.HCM…

Ảnh: Đồng Chí Lê Tôn Thanh – Phó Bí Thư Đảng Bộ, Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP.HCM báo cáo về công tác Thông tin Đối ngoại của Sở VHTTDL TP.HCM trong năm 2009-2010

Đồng Chí Lê Tôn Thanh – Phó Bí Thư Đảng Bộ, Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP.HCM đã báo cáo về hoạt động Đối ngoại trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch TP.HCM trong năm 2009 – 2010. Về phương hướng hoạt động công tác đối ngoại năm 2011, Đồng chí Lê Tôn Thanh phát biểu : Tăng cường đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 26- CT/TW của Ban Bí thư, Thông tư số 18-TT/TW của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới và Chương trình hành động của Thành ủy TP.HCM. Thực hiện nghị quyết 09- NQ/ TW của Ban Chấp hành Trung Ương Đảng khóa X về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; công tác tuyên truyền tập trung vào nội dung đấu tranh những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về lịch sử Đảng, đất nước Việt Nam, âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam; Quảng bá hình ảnh đẹp về con người, đất nước, văn hóa, những thành tựu đổi mới của Việt Nam và TP.HCM; tuyên truyền giáo dục những nội dung về vị trí, chiến lược biển, đảo nước ta trong lịch sử, khẳng định chủ quyền Việt Nam đối với các quần đảo trên biển Đông, kịp thời bác bỏ nhũng luận điệu xuyên tạc của kẻ thù về biên giới quốc gia, các vấn đề tranh chấp và các hiệp định nước ta đã ký với nước ngoài; tăng cường quản lý Nhà nước với các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tại TP.HCM…

Đoàn Khảo sát Công tác Thông tin Đối ngoại Trung ương làm việc với Sở VHTTDL TP.HCM - 2

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Hồng Vinh – Phó Trưởng Ban Chỉ đạo công tác Thông tin Đối ngoại đang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Hồng Vinh – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại sau khi nghe báo cáo, đã có ý kiến gợi mở về một số giải pháp; vấn đề tạo dựng con người văn hóa TP.HCM; quản lý văn hóa phẩm, Internet; đấu tranh chống những luận điệu sai trái, xuyên tạc lịch sử Việt Nam. Qua đó, cần nhanh chóng hoàn thiện các chính sách văn hóa nghệ thuật, thể thao, du lịch TP.HCM; tăng tốc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, những tiêu chí về con người, văn hóa tại TP.HCM; đầu tư cơ sở vật chất tương ứng với nhu cầu phát triển của Ngành, tái đầu tư; tăng cường kiểm tra văn hóa, thể thao, du lịch, hạn chế các sai phạm hậu kiểm và xử lý vi phạm kịp thời…

Đoàn Khảo sát Công tác Thông tin Đối ngoại Trung ương làm việc với Sở VHTTDL TP.HCM - 3

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thành Rum – Giám đốc Sở VHTTDL TP.HCM, báo cáo tiếp thu ý kiến chỉ đạo

 Đồng chí Nguyễn Thành Rum – Giám đốc Sở VHTTDL TP.HCM phát biểu tiếp thu ý kiến của các đồng chí trong đoàn, ghi nhận ý kiến chỉ đạo và những gợi ý về các giải pháp của đồng chí Nguyễn Hồng Vinh – Trưởng đoàn. Theo đồng chí Nguyễn Thành Rum – những vấn đề gợi mở để TP.HCM suy nghĩ tập trung có giải pháp. Vấn đề nét đẹp người dân TP.HCM là nhiệm vụ lâu dài của Ngành VHTTDL TP.HCM.

Thái Sơn

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT