Mùa chép ruộng ở Tả Sử Choóng

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Vụ lúa này ở Tả Sử Choóng, Hà Giang bà con rất vui vì được mùa, bông lúa sai và chắc hạt...Cùng với thu hoạch lúa cũng là lúc thu hoạch những chú cá chép ruộng được thả từ đầu vụ.

Mùa chép ruộng ở Tả Sử Choóng - 1Vụ lúa này ở Tả Sử Choóng (Hoàng Su Phì), bà con rất vui vì được mùa, bông lúa sai và chắc hạt...Mùa chép ruộng ở Tả Sử Choóng - 2 Mùa chép ruộng ở Tả Sử Choóng - 3Bà con còn vui hơn nữa vì cùng với thu hoạch lúa cũng là lúc thu hoạch những chú cá chép ruộng được thả từ đầu vụ, giúp tăng thu nhập và làm giàu thêm dinh dưỡng trong bữa ăn của mỗi gia đình... Mùa chép ruộng ở Tả Sử Choóng - 4 Mùa chép ruộng ở Tả Sử Choóng - 5   

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Trung Thu (Báo Hà Giang)

CLIP HOT