Chuyển động

Suy ngẫm

Suy ngẫm - Thương nhớ Kơ nia

Thương nhớ Kơ nia

Lừng lững và cô độc, cao vút và rì rào giữa nắng gió trời xanh cao nguyên, Kơ nia là biểu tượng của vùng đất này cùng với khan, cồng chiêng, tượng gỗ nhà mồ...

Ăn gì