TPHCM sẽ xây dựng hoàn thành khoảng 183km metro

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đến năm 2035, TPHCM xây dựng hoàn thành khoảng 183km metro gồm các tuyến số 1 (40,8km); số 2 (20,22/62,8km); số 3 (29,53/62,17km); số 4 (36,82/43,4km); số 5 (32,5/53,87km); số 6 (22,85/53,8km).

TPHCM sẽ xây dựng hoàn thành khoảng 183km metro - 1

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi yêu cầu các sở ngành liên quan khẩn trương góp ý hoàn thiện Đề án metro. Ảnh: HOÀNG HÙNG.

Ngày 9/5, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về Đề án phát triển hệ thống đường sắt đô thị TPHCM theo kết luận số 49-KL/TW của Bộ Chính trị (Đề án metro) và góp ý của các chuyên gia cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Giám đốc Sở GTVT Trần Quang Lâm cho biết, thời gian qua, Sở GTVT cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan xây dựng Đề án metro. Theo đó, đề xuất định hướng phát triển, xây dựng lộ trình, kế hoạch, hình thức đầu tư, phương án huy động nguồn vốn và các cơ chế, chính sách đặc thù để đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư phát triển mạng lưới đường sắt đô thị trên địa bàn TPHCM đến năm 2035, và các tuyến mới dự kiến bổ sung trong Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến 2060.

Cụ thể, đến năm 2035, TPHCM xây dựng hoàn thành khoảng 183km metro gồm các tuyến số 1 (40,8km); số 2 (20,22/62,8km); số 3 (29,53/62,17km); số 4 (36,82/43,4km); số 5 (32,5/53,87km); số 6 (22,85/53,8km).

Đến năm 2045, xây dựng thêm khoảng 168,36km - nâng tổng chiều dài lên khoảng 351,081km, gồm: tuyến số 2 (42,58km); số 3 (2,64km); số 4 (6,58km); số 5 (21,37km); số 6 (30,95km); số 7 (51,23km).

Đến năm 2060, xây dựng hoàn thành các tuyến số 8,9,10 - nâng tổng chiều dài lên khoảng 510,02km. Cụ thể: tuyến số 8 (42,8km); số 9 (28,31km); số 10 (87,84km).

Dự kiến tổng mức đầu tư 824.495,704 tỷ đồng (khoảng 34,39 tỷ USD).

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đề nghị Giám đốc Sở GTVT và các thành viên Tổ công tác cùng các sở, ngành góp ý cụ thể theo chuyên môn cho đề án bằng văn bản, gửi Sở GTVT chậm nhất chiều thứ hai tuần tới (13-5). Đơn vị nào không có ý kiến cũng phải có xác nhận bằng văn bản. Sở GTVT tiếp thu, cập nhật những ý kiến góp ý vào đề án, ngày 15-5 trình UBND TP để gửi Bộ GTVT.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, đề án là một nội dung thành phố cụ thể hóa thực hiện Kết luận số 49 của Bộ Chính trị, cũng là công cụ quan trọng để thành phố tái cấu trúc đô thị, phát triển mô hình đô thị đa trung tâm, phân bố dân cư phù hợp các hoạt động kinh tế - xã hội với “siêu đô thị” như TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh, thành phố phải thực hiện đồng bộ các quy hoạch, đặc biệt cập nhật quy hoạch chung của thành phố. Qua đó, yêu cầu Sở QH-KT chủ trì, rà soát cập nhật các quy hoạch một cách đồng bộ vào quy hoạch chung TP.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

N.N

CLIP HOT