TP.HCM đã hỗ trợ hơn 5.570 tỷ đồng cho 2,35 triệu người lao động

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tính đến nay đã có hơn 2,35 triệu người lao động trên địa bàn TP.HCM bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 đã được hỗ trợ theo Nghị quyết 116.

Theo Bảo hiểm xã hội TP.HCM, tính đến thời điểm hiện tại có hơn 2,35 triệu người lao động ở 81.590 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 đã được nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ, với tổng số tiền hơn 5.570 tỷ đồng. Trong số đó, hơn 2,16 triệu lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và hơn 167.000 lao động bảo lưu quá trình tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Các mức hỗ trợ một lần từ 1,8 - 3,3 triệu đồng/người, phụ thuộc thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp và chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của mỗi người lao động. Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội TP.HCM cũng đã giải quyết cho hơn 83.550 doanh nghiệp và gần 1,8 triệu lao động được giảm đóng vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp từ 1% xuống 0%, với tổng số tiền hơn 1.890 tỷ đồng.

TP.HCM đã hỗ trợ hơn 5.570 tỷ đồng cho 2,35 triệu người lao động - 1

Đã có hơn 2,35 triệu người lao động ở TP.HCM được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116

Để đảm bảo không bỏ sót người lao động thuộc diện được thụ hưởng chính sách theo quy định, Bảo hiểm xã hội TP.HCM đề nghị các doanh nghiệp nhanh chóng phối hợp với người lao động rà soát và chuyển lại danh sách cho cơ quan Bảo hiểm xã hội để tiến hành chi trả. Người lao động tiến hành mở tài khoản ngân hàng để cơ quan Bảo hiểm xã hội chuyển tiền hỗ trợ, tránh việc nhận tiền trực tiếp vừa mất thời gian đi lại vừa có nguy cơ lây nhiễm bệnh.

Với những người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 30/9/2021, có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định mà chưa nhận hỗ trợ thì nhanh chóng thực hiện kê khai thông tin theo mẫu, gửi về cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi gần nhất để được nhận hỗ trợ kịp thời.

Ngoài ra, người lao động có thể gửi hồ trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN hoặc ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID), dịch vụ bưu chính… chậm nhất đến hết ngày 20/12/2021.

Nội dung hỗ trợ BHXH theo Nghị quyết 116 của Chính phủ

a) Đối tượng áp dụng

- Người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 (không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).

- Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

b) Mức hỗ trợ

Mức hỗ trợ trên cơ sở thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động, cụ thể như sau:

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng: hỗ trợ 1.800.000 đồng/người.

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng: hỗ trợ 2.100.000 đồng/người.

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng: hỗ trợ 2.400.000 đồng/người.

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng: hỗ trợ 2.650.000 đồng/người.

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng: hỗ trợ 2.900.000 đồng/người.

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 132 tháng trở lên: hỗ trợ 3.300.000 đồng/người.

c) Nguồn kinh phí: khoảng 30.000 tỷ đồng từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2020.

d) Thời gian thực hiện việc hỗ trợ người lao động từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tấn An

CLIP HOT