Phát triển và làm mới sản phẩm du lịch phục vụ du khách nội địa

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thị trường du lịch nội địa hiện là điểm sáng và có sự hoạt động sôi nổi với lượng du khách đạt 60,8 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch 6 tháng vừa qua ước đạt 265 nghìn tỷ đồng.

Hoạt động du lịch ghi nhận sự sôi động trở lại trên cả nước trong 6 tháng đầu năm 2022, lượng khách quốc tế ước đạt 414.000 lượt, trong đó chỉ tính riêng tháng 6/2022 đã đạt 185.000 lượt. Thị trường du lịch nội địa hiện là điểm sáng và có sự hoạt động sôi nổi với lượng du khách đạt 60,8 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch 6 tháng vừa qua ước đạt 265 nghìn tỷ đồng.

Phát triển và làm mới sản phẩm du lịch phục vụ du khách nội địa - 1

Mùa du lịch hè chính là thời cơ để nhanh chóng phục hồi trong bối cảnh mới, thích ứng an toàn, trở thành điểm đến uy tín và có vị thế cạnh tranh trên trường quốc tế; từng bước tiến tới mục tiêu năm 2022 đón 65 triệu lượt khách, trong đó có 5 triệu lượt khách quốc tế.

Tại Diễn đàn liên kết phát triển du lịch "Hội tụ tinh hoa - Nâng tầm điểm đến", Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch Đoàn Văn Việt đã nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm trong liên kết vùng, phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ. 

Phát triển và làm mới sản phẩm du lịch phục vụ du khách nội địa - 2

Thứ nhất chính là cơ chế liên kết giữa các địa phương cần có tính thực tiễn và hiệu quả cao. Thứ hai là các sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng là phát triển du lịch tham quan, nghiên cứu di sản thế giới và văn hóa - lịch sử.

Mặt khác, các địa phương cần nghiên cứu xây dựng hình ảnh chung để quảng bá bản sắc, thương hiệu riêng có của vùng; xây dựng cơ chế, chính sách hợp lý, phù hợp với tình hình phát triển để tăng cường năng lực bộ máy và hoạt động xúc tiến quảng bá, đẩy mạnh liên kết giữa các địa phương trong vùng. Tăng cường liên kết ứng dụng khoa học công nghệ giữa các địa phương trong vùng; ứng dụng công nghệ số trong phát triển sản phẩm cũng như xúc tiến, quảng bá du lịch.

Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch cũng đề nghị các địa phương chú trọng đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch bởi đây chính là điều kiện quan trọng để đảm bảo chất lượng sản phẩm của du lịch Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh.

Phát huy vai trò kết nối của các Hiệp hội du lịch, các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong hoạt động liên kết phát triển du lịch, liên kết, hợp tác xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù của vùng, từ đó hình thành các chương trình du lịch hấp dẫn, thu hút quan tâm, khám phá của khách du lịch trong và ngoài nước.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

P.V

CLIP HOT