Họp Hội đồng Nhân dân TP.HCM xem xét, quyết định các nội dung cấp bách

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cho biết, kỳ họp diễn ra trong 1 ngày để xem xét, quyết định các nội dung cấp bách đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Họp Hội đồng Nhân dân TP.HCM xem xét, quyết định các nội dung cấp bách - 1

Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc.

Sáng 19/9, Hội đồng Nhân dân (HĐND) TP Hồ Chí Minh khóa X đã khai mạc kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề).

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh cho biết, sẽ xem xét các dự thảo nghị quyết kèm tờ trình của UBND TPHCM về những nội dung trọng tâm liên quan việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Trong đó, có các nội dung như: thành lập Sở An toàn thực phẩm TPHCM; tiêu chí, tiêu chuẩn, định mức quy định đối với số lượng cán bộ, công chức tại xã, phường, thị trấn; danh mục dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng, hiện đại hóa công trình đường bộ hiện hữu áp dụng loại hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao).

Bên cạnh đó, HĐND TPHCM cũng xem xét quyết định những nội dung về phát triển kinh tế - xã hội như: quy định mức chi triển khai Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” tại TPHCM; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023…

Họp Hội đồng Nhân dân TP.HCM xem xét, quyết định các nội dung cấp bách - 2

Kỳ họp HĐND sáng nay.

Theo bà Nguyễn Thị Lệ, trong 8 tháng qua, Thành phố đã tập trung thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương; Thành ủy, Nghị quyết số 71/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023 với những chuyển biến tích cực: Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trên địa bàn Thành phố tăng 2,8% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 7,6%; số doanh nghiệp thành lập mới tăng 11%; thành phố tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế số; các dự án trọng điểm, hạ tầng giao thông kết nối quan trọng được tập trung hoàn thiện thủ tục để khởi công xây dựng và khánh thành; Hội đồng Tư vấn được thành lập đã đi vào hoạt động tích cực nhằm xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội đạt hiệu quả cao nhất, đáp ứng mong mỏi của nhân dân...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: tổng thu ngân sách nhà nước chưa đạt kế hoạch đề ra (64% dự toán, đạt 93% so với cùng kỳ); tỷ lệ giải ngân đầu tư công còn thấp (29%); hoạt động xuất nhập khẩu giảm  so với cùng kỳ...

Họp Hội đồng Nhân dân TP.HCM xem xét, quyết định các nội dung cấp bách - 3

Các đại biểu tham dự kỳ họp sáng nay.

Theo bà Nguyễn Thị Lệ, dự báo trong 3 tháng cuối năm, tình hình minh tế xã hội TP Hồ Chí Minh sẽ có nhiều thách thức. Trong bối cảnh chung của kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến khó lường, nhu cầu lương thực toàn cầu có xu hướng tăng, vấn đề bảo đảm an ninh lương thực và bình ổn giá thị trường trong nước đang được đặt ra... Vì vậy, các đại biểu tham dự kỳ họp cần phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn, khách quan trong thảo luận, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để có nhiều đóng góp giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của TP Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Ngoài ra, các đại biểu cần đưa ra các ý kiến giải pháp phù hợp với chủ trương, quyết định đúng, sát tình hình thực tiễn, phát huy hiệu quả các nguồn lực trong đầu tư, các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố để Nghị quyết đi vào cuộc sống và triển khai đồng bộ, đáp ứng niềm tin, sự mong đợi của nhân dân.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hữu Long

CLIP HOT