Đẩy nhanh tiến trình quy hoạch hệ thống du lịch

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nhiệm vụ đặt ra là nâng cao hiệu quả du lịch quốc tế, hoàn thiện hệ thống pháp luật, kết nối thực sự thuận lợi cho khách du lịch, nâng cao hiệu quả quảng bá xúc tiến, nâng cao năng lực và chất lượng hạ tầng kỹ thuật, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm du lịch, hình thành những trọng điểm du lịch mang tầm quốc tế.

Hồi tháng 6/2021,Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 933/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đẩy nhanh tiến trình quy hoạch hệ thống du lịch - 1

Quy hoạch nhằm phát triển du lịch bền vững theo hướng tăng trưởng xanh, bảo đảm hài hòa giữa phát triển du lịch với bảo tồn, phát huy các giá trị tài nguyên, đặc biệt là tài nguyên văn hóa để xây dựng sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc dân tộc; giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Tại buổi báo cáo đầu kỳ về “Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045” diễn ra vào ngày 3/6 tại Hà Nội, đơn vị tư vấn đã báo cáo về một số nội dung đã hoàn thành trong dự thảo như phân tích về nguồn lực phát triển; hiện trạng phát triển; một số nhận định; quan điểm và mục tiêu.

Đẩy nhanh tiến trình quy hoạch hệ thống du lịch - 2

Đại diện đơn vị tư vấn trình bày báo cáo (Ảnh: TITC)

Phạm vi nghiên cứu quy hoạch là toàn bộ lãnh thổ đất liền, ven biển và các đảo có tài nguyên du lịch của Việt Nam, có xét đến mối quan hệ quốc tế. Đối tượng quy hoạch bao gồm các thành phần của hệ thống du lịch quốc gia: sản phẩm du lịch; thị trường du lịch; hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch; nguồn nhân lực du lịch và hệ thống cơ sở đào tạo du lịch; tổ chức không gian du lịch.

Quan điểm phát triển là đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, có trọng tâm, trọng điểm. Phát triển đồng thời cả du lịch nội địa và du lịch quốc tế, phát triển du lịch bền vững gắn chặt với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực cả trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển du lịch.

Từ đó các nhiệm vụ đặt ra là: nâng cao hiệu quả du lịch quốc tế, hoàn thiện hệ thống pháp luật, kết nối thực sự thuận lợi cho khách du lịch, nâng cao hiệu quả quảng bá xúc tiến, nâng cao năng lực và chất lượng hạ tầng kỹ thuật, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm du lịch, hình thành những trọng điểm du lịch mang tầm quốc tế.

Đẩy nhanh tiến trình quy hoạch hệ thống du lịch - 3

Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh yêu cầu các bên cần chủ động phối hợp, hoàn thành công việc đúng tiến độ (Ảnh: TITC)

Đánh giá cao nỗ lực của bên đối tác tư vấn trong triển khai nhiệm vụ lập “Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh cho biết, nội dung về dự báo, định hướng, giải pháp, tổ chức hội thảo lấy ý kiến các ban, bộ, ngành… liên quan đến nhiều đến các vấn đề kỹ thuật, sẽ là các nội dung trọng tâm cần triển khai trong lập quy hoạch hệ thống du lịch. Vì vậy, Tổng cục trưởng yêu cầu đơn vị tư vấn và Tổ giúp việc cùng các Vụ, đơn vị liên quan cần đẩy mạnh tiến độ, tập trung hoàn thành những nội dung chính, đảm bảo yêu cầu chất lượng đã đặt ra để sớm trình lãnh đạo Bộ VHTTDL.

Tổng cục trưởng cũng yêu cầu các bên cần chủ động phối hợp, kết nối thông qua những buổi làm việc chuyên môn, qua đó đánh giá tiến độ, đôn đốc những nội dung cần hoàn thành sớm, đồng thời kịp thời chỉnh sửa những nội dung cần thiết.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

P.V (Tổng Hợp)

CLIP HOT