Chuyển đổi số trong cơ quan báo chí là điều cần thiết

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM khẳng định, trong điều kiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, việc chuyển đổi số trong cơ quan báo chí - xuất bản là điều cần thiết.

Chuyển đổi số trong cơ quan báo chí là điều cần thiết - 1

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Minh Hiệp.

Ngày 17/3, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác báo chí, xuất bản năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh, sự đồng hành của các cơ quan báo chí - xuất bản (BC-XB) rất chủ động, sáng tạo, có trách nhiệm, luôn mong muốn TP vượt qua những khó khăn trở ngại để tăng tốc phát triển nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, thúc đẩy TP phát triển văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Các cơ quan báo chí đã thông tin, tuyên truyền đậm nét, đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của TP, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp tình hình thực tiễn của TP và nhu cầu của Nhân dân.

Nhấn mạnh tầm quan trọng trong năm 2023, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu đề nghị, báo chí phải luôn là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, chính trị; thực hiện tốt nhiệm vụ đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống; làm tốt chức năng định hướng dư luận, tăng cường xây dựng các tuyến tin, bài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội… Đồng thời, các cơ quan BC-XB cần đầu tư cho các nguồn lực về con người, ứng dụng công nghệ 4.0...

Để các hoạt động của lĩnh vực BC-XB TP thực hiện tốt nhiệm vụ, Phó Bí thư Thành ủy  Nguyễn Văn Hiếu đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy, ban cán sự Đảng ủy UBND TP, Sở Thông tin và Truyền thông, và các cơ quan, đơn vị liên quan phải phát huy trách nhiệm của mình trong việc đồng hành, trợ sức cho các cơ quan BC-XB; tham mưu phương án tổ chức ký kết Chương trình phối hợp truyền thông giữa TPHCM với các cơ quan báo chí năm 2023 theo hướng vừa tạo điều kiện cho cơ quan báo chí nâng cao chất lượng thông tin phục vụ nhiệm vụ chính trị, vừa bảo đảm đúng quy định pháp luật  về quản lý ngân sách Nhà nước.

“Trong điều kiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và sự cạnh tranh gay gắt của các phương tiện truyền thông hiện đại đang đặt ra; trong đó, việc chuyển đổi số trong cơ quan BC-XB là yêu cầu bắt buộc, các cơ quan chức năng TP tích cực chủ động, cần nhanh chóng xây dựng và triển khai thực hiện chuyển đổi số theo tinh thần Chương trình hành động số 22-CTrHĐ/TU ngày 31 tháng 10 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy; tham mưu và tổ chức thực hiện các chính sách phù hợp để hỗ trợ hoạt động của các cơ quan BC-XB TP trong thực hiện giai đoạn 2 của Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TPHCM đến năm 2025 và đề án hợp nhất nhà xuất bản của TP”, ông Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

P.V

CLIP HOT