Sở Du lịch TPHCM công bố Quyết định thành lập các phòng nghiệp vụ và bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo

Sở Du lịch TPHCM được tách ra từ Sở VHTTDL TPHCM, theo Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND, ngày 06.10.2014. Sau gần 2 tháng chính thức đi vào hoạt động, sáng ngày 08.12.2014, Sở Du lịch TPHCM đã công bố các Quyết định thành lập các phòng nghiệp vụ, và bổ nhiệm các nhân sự lãnh đạo.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết – Giám đốc Sở Du lịch TPHCM phát biểu

Cụ thể, Sở Du lịch TPHCM giữ nguyên 3 phòng nghiệp vụ, là: Văn phòng Sở, Phòng Lữ hành và Phòng Khách sạn. Đồng thời, thành lập 2 phòng mới: Phòng Kế hoạch – Nghiên cứu phát triển và Phòng Thông tin Du lịch. Theo đó, lãnh đạo các phòng được tiếp nhận và bổ nhiệm mới gồm: Ông Huỳnh Công Minh Trường – Chánh Văn phòng Sở; Bà Lê Vũ Hoàng Oanh – Phó Chánh Văn phòng; Ông Nguyễn Việt Anh – Trưởng phòng Lữ hành; Ông Nguyễn Đức Chí – Phó Trưởng phòng Lữ hành; Bà Võ Ngọc Điệp – Phó Trưởng phòng Lữ hành; Ông Nguyễn Trí Viễn – Trưởng phòng Khách sạn; Bà Hoàng Hương Giang – Phó Trưởng phòng Khách sạn; Bà Bùi Thị Như Trang – Phó Trưởng phòng Khách sạn; Bà Nguyễn Thị Minh Phương – Trưởng phòng Kế hoạch – Nghiên cứu phát triển; Ông Võ Xuân Nham – Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Nghiên cứu phát triển; Riêng phòng Thông tin Du lịch hiện đang khuyết nhân sự, sẽ được công bố sau.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết – Giám đốc Sở Du lịch TPHCM trao Quyết định thành lập các Phòng nghiệp vụ

Ông Lã Quốc Khánh – Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM trao Quyết định bổ nhiệm các Trưởng phòng

Ông Phạm Huy Bình – Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM trao Quyết định bổ nhiệm các Phó Trưởng phòng

Chức năng của các phòng nghiệp vụ

Văn phòng Sở: Tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện công tác tổng hợp; Theo dõi, quản lý về tổ chức bộ máy, công chức, viên chức; Thi đua khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý việc đi công tác trong và ngoài nước; Công tác cải cách hành chính; Văn thư, lưu trữ; Pháp chế; Tài chính kế toán; Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, kinh phí hoạt động, bảo đảm phương tiện, điều kiện làm việc phục vụ chung cho hoạt động của Sở Du lịch.

Phòng Lữ hành: Tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện các hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành theo đúng quy định của Pháp luật; Thẩm định cấp phép hồ sơ lữ hành quốc tế, cấp biển hiệu Dịch vụ Mua sắm đạt chuẩn Du lịch, cấp giấy xác nhận xe ô tô đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, cấp đổi thẻ Hướng dẫn viên Du lịch; Hỗ trợ các dịch vụ lữ hành, mua sắm, vận chuyển du lịch… trong hoạt động kinh doanh; công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch; Tham mưu các giải pháp nhằm phát triển du lịch đúng Pháp luật, kiểm tra, nhắc nhở doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành thực hiện đúng các quy định của ngành.

Phòng Khách sạn: Tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện quản lý, thẩm định cấp hạng cho các cơ sở lưu trú; Cấp biển hiệu Dịch vụ Ăn uống đạt chuẩn Du lịch; Quản lý các Khu Du lịch trên địa bàn TPHCM; tham mưu lãnh đạo những giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch theo đúng quy định; Kiểm tra, nhắc nhở các doanh nghiệp kinh doanh lưu trí theo đúng  quy định của Pháp luật.

Phòng Kế hoạch – Nghiên cứu phát triển: Tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện công tác tổng hợp, công tác thống kê, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình gắn với xây dựng kế hoạch phát triển du lịch trên địa bàn TPHCM; Thực hiện công tác phát triển sản phẩm du lịch, tăng sức hấp dẫn và cạnh tranh của Ngành Du lịch TPHCM với các địa phương và quốc gia trong khu vực; Thực hiện công tác quy hoạch phát triển du lịch, nghiên cứu các đề tài khoa học cấp Sở, Thành phố; Theo dõi và tham mưu thúc đẩy công tác đầu tư trong lĩnh vực du lịch. Thực hiện hợp tác phát triển du lịch với các địa phương.

Phòng Thông tin du lịch: Tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện quản lý Nhà nước về thông tin du lịch; ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan, hiện đại hóa công tác quản lý Nhà nước; Công tác thông tin quảng bá du lịch, Công tác truyền thông và phát triển thương hiệu du lịch TPHCM; Thu thập, cung cấp thông tin cho doanh nghiệp và du khách.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết – Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, cho biết: Hiện tại còn Phòng Thanh tra Sở Du lịch TPHCM đang đợi Sở Nội vụ trình UBND TPHCM phê duyệt Tờ trình thành lập, dự kiến sẽ công bố giữa tháng 12/2014. Bên cạnh đó, 2 đơn vị Sự nghiệp là Trung tâm Xúc tiến Du lịch và Tạp Chí Du lịch TPHCM đang đợi Quyết định điều chỉnh cơ quan chủ quản từ Sở VHTTDL TPHCM cũ về Sở Du lịch TPHCM. Xin chúc mừng các đồng chí vừa nhận Quyết định bổ nhiệm, mong các đồng chí nỗ lực, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, tham mưu tốt cho Ban Giám đốc Sở những thông tin trong lĩnh vực mình được giao phụ trách. Để cùng hoàn thành tốt nhiệm vu chung: thúc đẩy phát triển du lịch, đóng góp cao nhất cho GDP của Thành phố. Đưa TPHCM là điểm đến hấp dẫn, thân thiện, với nhiều sản phẩm du lịch mới, đáp ứng nhu cầu của ngày càng cao du khách.

Hương Thu

Ảnh: Lê Tân