Có vắc -xin và du lịch trở lại, thị trường khách sạn cần làm gì để “đón đầu”

Có vắc -xin và du lịch trở lại, thị trường khách sạn cần làm gì để “đón đầu”

Theo chuyên gia Savills, việc triển khai vắc xin sẽ tăng sự tự tin cho ngành du lịch. Kế hoạch của Việt Nam trong việc thí điểm sử dụng hộ chiếu vắc xin ở Phú Quốc và Quảng Ninh là một bước quan trọng để chào đón du khách quốc tế quay trở lại đất nước. Tuy nhiên, các khách sạn cũng cần có sự chuẩn bị thật tốt nhằm đáp ứng nhu cầu gia tăng đột biến m

CLIP HOT