“Thành phố Hồ Chí Minh – 100 Điều thú vị” - Chương trình phát triển Du lịch có ý nghĩa xã hội to lớn; Báo Pháp luật TPHCM nghiêm túc rút kinh nghiệm, chân thành xin lỗi Sở VHTTDL TPHCM và Ban Tổ chức Chương trình "TPHCM – 100 Điều thú vị"

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

“Thành phố Hồ Chí Minh – 100 Điều thú vị” - Chương trình phát triển Du lịch có ý nghĩa xã hội to lớn; Báo Pháp luật TPHCM nghiêm túc rút kinh nghiệm, chân thành xin lỗi Sở VHTTDL TPHCM và Ban Tổ chức Chương trình "TPHCM – 100 Điều thú vị" - 1

Bà Nguyễn Thị Hồng - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM trao tặng hoa, Kỷ niệm chương đến các đơn vị được bình chọn

Theo sự chỉ đạo của UBND TPHCM, Ban Phát triển Du lịch TPHCM; Sở VHTTDL TPHCM phối hợp cùng Hiệp hội Du lịch TPHCM, Báo Sài Gòn Giải phóng, Tuổi trẻ, Sài gòn Tiếp thị, Người Lao động, Tạp Chí Du lịch TPHCM, Báo Du lịch Việt Nam đã tổ chức chương trình bình chọn Thành phố Hồ Chí Minh – 100 Điều thú vị lần 2, năm 2012, nhằm phát hiện các giá trị văn hóa tiêu biểu, các sản phẩm du lịch đặc sắc để giới thiệu, bình chọn, quảng bá rộng rãi đến du khách trong nước và quốc tế hình ảnh TPHCM hấp dẫn, thân thiện, an toàn. Đây là cuộc vận động có ý nghĩa xã hội to lớn, nhằm khuyến khích các doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, phục vụ du khách, với sự tham gia của các doanh nghiệp trong các lĩnh vực: Khách sạn, du lịch, vận chuyển, lữ hành, ẩm thực, điểm đến, mua sắm…

Lễ Công bố chương trình bình chọn “Thành phố Hồ Chí Minh – 100 Điều thú vị”, lần 2, năm 2012 đã được long trọng tổ chức tại Khách sạn Rex TPHCM, tối 21.8.2012 đã thực sự tôn vinh các đơn vị được bình chọn, cũng như bước đầu giới thiệu đến du khách trong nước, quốc tế hình ảnh TPHCM hấp dẫn, thân thiện, an toàn, qua các điều thú vị được chắt lọc, xét duyệt và bình chọn.

“Thành phố Hồ Chí Minh – 100 Điều thú vị” - Chương trình phát triển Du lịch có ý nghĩa xã hội to lớn; Báo Pháp luật TPHCM nghiêm túc rút kinh nghiệm, chân thành xin lỗi Sở VHTTDL TPHCM và Ban Tổ chức Chương trình "TPHCM – 100 Điều thú vị" - 2

Ông Lê Văn Hùng - Vụ phó, Phó Giám đốc Cơ quan Đại diện Bộ VHTTDL tại TPHCM trao Hoa, Kỷ niệm chương Hội đồng Tư vấn Chương trình "TPHCM - 100 Điều thú vị", lần 2, năm 2012

“Thành phố Hồ Chí Minh – 100 Điều thú vị” - Chương trình phát triển Du lịch có ý nghĩa xã hội to lớn; Báo Pháp luật TPHCM nghiêm túc rút kinh nghiệm, chân thành xin lỗi Sở VHTTDL TPHCM và Ban Tổ chức Chương trình "TPHCM – 100 Điều thú vị" - 3

Ông Nguyễn Thành Rum - Giám đốc Sở VHTTDL TPHCM (bên trái) và Ông Nguyễn Quý Hòa - Thành ủy viên, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TPHCM trao Hoa, Kỷ niệm chương các đơn vị được bình chọn

Trong khi đó, ngày 26.8.2012, Báo Pháp luật TPHCM đã đăng trên trang 1 bài báo với tựa đề “100 điều thú vị có nhiều điều… tào lao” của Phóng viên Hạnh Hiên. Bài báo này đã khiến nhiều người đọc của Báo Pháp luật TPHCM hiểu sai về ý nghĩa, mục đích, tiêu chí của Chương trình “Thành phố Hồ Chí Minh – 100 Điều thú vị”. Sở VHTTDL TPHCM đã gửi Công văn số 4478/SVHTTDL-LH, do Ông Lã Quốc Khánh – Phó Giám đốc Sở VHTTDL TPHCM, kiêm Trưởng Ban Tổ chức Chương trình “Thành phố Hồ Chí Minh – 100 Điều thú vị” ký ngày 27.8.2012 đến Ông Phạm Phú Tâm – Tổng Biên tập Báo Pháp luật TPHCM, đề nghị Ban Biên tập Báo Pháp luật TPHCM xem xét lại bài báo nêu trên.

Để rộng đường dư luận và sự quan tâm của cán bộ, chuyên viên, nhân viên Ngành Du lịch TPHCM, Tạp Chí Du lịch TPHCM xin đăng tải Công văn số 4478/SVHTTDL-LH, ngày 27.8.2012:Ÿ

“Thành phố Hồ Chí Minh – 100 Điều thú vị” - Chương trình phát triển Du lịch có ý nghĩa xã hội to lớn; Báo Pháp luật TPHCM nghiêm túc rút kinh nghiệm, chân thành xin lỗi Sở VHTTDL TPHCM và Ban Tổ chức Chương trình "TPHCM – 100 Điều thú vị" - 4

“Thành phố Hồ Chí Minh – 100 Điều thú vị” - Chương trình phát triển Du lịch có ý nghĩa xã hội to lớn; Báo Pháp luật TPHCM nghiêm túc rút kinh nghiệm, chân thành xin lỗi Sở VHTTDL TPHCM và Ban Tổ chức Chương trình "TPHCM – 100 Điều thú vị" - 5

Báo Pháp luật TPHCM nghiêm túc rút kinh nghiệm, chân thành xin lỗi Sở VHTTDL TPHCM và Ban Tổ chức Chương trình "TPHCM – 100 Điều thú vị":

Trong số báo ngày 30.8.2012, trên trang 4, Báo Pháp luật TPHCM đã có phần nói lại về bài báo “100 điều thú vị có nhiều điều… tào lao”. Sau đó Báo Pháp luật TPHCM đã có văn bản gửi đến Sở VHTTDL TPHCM.

“Thành phố Hồ Chí Minh – 100 Điều thú vị” - Chương trình phát triển Du lịch có ý nghĩa xã hội to lớn; Báo Pháp luật TPHCM nghiêm túc rút kinh nghiệm, chân thành xin lỗi Sở VHTTDL TPHCM và Ban Tổ chức Chương trình "TPHCM – 100 Điều thú vị" - 6

“Thành phố Hồ Chí Minh – 100 Điều thú vị” - Chương trình phát triển Du lịch có ý nghĩa xã hội to lớn; Báo Pháp luật TPHCM nghiêm túc rút kinh nghiệm, chân thành xin lỗi Sở VHTTDL TPHCM và Ban Tổ chức Chương trình "TPHCM – 100 Điều thú vị" - 7

 

“Thành phố Hồ Chí Minh – 100 Điều thú vị” - Chương trình phát triển Du lịch có ý nghĩa xã hội to lớn; Báo Pháp luật TPHCM nghiêm túc rút kinh nghiệm, chân thành xin lỗi Sở VHTTDL TPHCM và Ban Tổ chức Chương trình "TPHCM – 100 Điều thú vị" - 8

Nội dung Công văn Báo Pháp luật TPHCM gửi Sở VHTTDL TPHCM

Ban Biên tập

Tạp Chí Du lịch TPHCM

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT