Đại hội Đại biểu Đảng bộ Sở VHTTDL TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2010-2015

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Sở VHTTDL TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2010-2015 - 1Trong hai ngày (26,27/5/2010), Đại hội Đại biểu Đảng bộ Sở VHTTDL TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2010-2015, đã được tổ chức trang trọng tại Hội trường Sở VHTTDL TPHCM. Đây là Đại hội Đại biểu lần đầu tiên kể từ khi hợp nhất 3 Đảng bộ Văn hóa Thông tin – Thể dục Thể thao và Du lịch TPHCM.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Sở VHTTDL TPHCM

Lần thứ I, nhiệm kỳ 2010-2015

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Sở VHTTDL TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2010-2015 - 2

Trong hai ngày (26,27/5/2010), Đại hội Đại biểu Đảng bộ Sở VHTTDL TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2010-2015, đã được tổ chức trang trọng tại Hội trường Sở VHTTDL TPHCM. Đây là Đại hội Đại biểu lần đầu tiên kể từ khi hợp nhất 3 Đảng bộ Văn hóa Thông tin – Thể dục Thể thao và Du lịch TPHCM. Đại hội đã triệu tập 95 đại biểu trong tổng số 380 Đảng viên đang công tác tại 38 Chi bộ trực thuộc Sở VHTTDL TPHCM.

Đến tham dự Đại hội và phát biểu chỉ đạo có Đồng chí Hứa Ngọc Thuận - Ủy viên Thường vụ Thành ủy TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Đồng chí Nguyễn Văn Rảnh – Bí thư Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM… Các đại biểu đã nghe Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ; Bản Kiểm điểm của BCH Đảng bộ; Bản tổng hợp ý kiến của Đảng viên đóng góp Dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ; Bản tổng hợp ý kiến đóng góp Dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ Khối Dân -  Chính - Đảng; Bản tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo chiến lược phát triển Kinh tế - Xã hội 2010-2020 của BCH Trung ương Đảng khóa X…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đồng chí Hứa Ngọc Thuận - Ủy viên Thường vụ Thành ủy TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đã nhận xét – Trong thời gian qua, Đảng bộ Sở VHTTDL TPHCM đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc hoàn thành cơ bản nhiệm vụ được giao. Đồng chí gợi ý: Đảng bộ Sở VHTTDL TPHCM cần động viên Cán bộ, Công chức, CNV cần làm gì, làm thế nào để gắn kết với kinh tế, văn hóa, những đức tính của người Việt Nam, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh; làm gì để phòng, chống bạo lực gia đình, bảo vệ trẻ em, phụ nữ, xây dựng nhân cách nếp sống văn hóa mới, gắn liền với rèn luyện sức khỏe toàn dân; hoạt động thể dục – thể thao cần sâu rộng, hiến kế cho Thể thao thành tích cao; giải pháp gì cho việc phát triển sản phẩm du lịch đặc thù của TPHCM; khai thác những cơ sở vật chất đã được đầu tư cho ngành VHTTDL TPHCM, nâng cao công tác quản lý Nhà nước chặt chẽ…

Về công tác, nhân sự, Đại hội đã tiến hành ứng cử và bầu cử đúng quy định và đã bầu 17 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Sở VHTTDL TPHCM nhiệm kỳ 2010-2015.

Mục tiêu tổng quát:

Đảng bộ Sở VHTTDL TPHCM xác định mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2010-2015 là: “Tăng cường đoàn kết thống nhất, phát huy trí tuệ và sức mạnh tập thể, quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Nâng cao vai trò và năng lực trong công tác quản lý Nhà nước và phát triển các hoạt động sự nghiệp. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của Ngành Đạt chuẩn, đồng thời huy động mọi nguồn lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần tích cục nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần về thể chất cho người dân, phấn đấu xây dựng TPHCM thành trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch của phía Nam và cả nước, xứng tầm với sự phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM.

Chỉ tiêu năm 2010:

  • Về văn hóa:

Tiếp tục xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, bảo tồn và phát huy các loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống đồng thời phát triển một số loại hình văn hóa nghệ thuật đặc sắc của dân tộc và thế giới; tập trung xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; đẩy mạnh xã hội hóa về xây dựng và phát triển văn hóa nghệ thuật, nâng mức hưởng thụ văn hóa của các tầng lớp nhân dân; tổ chức tốt các hoạt động lễ hội, sự kiện lớn của đất nước và TPHCM trong năm 2010.

  • Về Thể dục Thể thao:

Tỉ lệ người tập luyện thể thao thường xuyên là 25%. Bước đầu củng cố và vực dậy một số bộ môn trong 9 bộ môn trọng điểm của TPHCM (bóng đá, điền kinh, bóng chuyền, bóng bàn, bơi lội, quần vợt, cầu lông, các môn võ, các môn thể dục). Chuẩn bị tốt lực lượng tham dự và quyết tâm giành thành tích cao trong các giải thi đấu quốc gia, khu vực và quốc tế.

  • Về Du lịch:

Phấn đấu đón lượng khách quốc tế tăng 7% trở lên, khách nội địa tăng 15-20%, tổng doanh thu toàn Ngành Du lịch TPHCM tăng 15% hàng năm.

P.V

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT