Hội thảo Khoa học về phát triển du lịch di sản văn hóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nhằm góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hoá và giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời giới thiệu, quảng bá tiềm năng về phát triển du lịch di sản, kinh nghiệm khai thác các di sản văn hóa phục vụ du lịch, những sản phẩm mới về du lịch di sản văn hóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Du lịch phối hợp với Hội Di sản Văn hóa Thành phố tổ chức Hội thảo Khoa học “Phát triển Du lịch Di sản Văn hóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”.

Hội thảo Khoa học về phát triển du lịch di sản văn hóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh - 1

Ban Tổ Hội thảo chức mời các chuyên gia, các nhà khoa học, đại diện các doanh nghiệp du lịch, các khu điểm du lịch, phóng viên các báo, đài tham dự.

Hội thảo được tổ chức lúc 07 giờ 30 phút, ngày 22/11/2018 (Thứ Năm), tại Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, số 01 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4.

P.V

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT