HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO TP.HCM NĂM 2010 VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2011

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo


HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO TP.HCM NĂM 2010 VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2011 - 1
Ảnh: Ông Nguyễn Văn Đua - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị công tác Tuyên giáo TP.HCM  năm 2011

 

Ngày 10.03.2011, tại Hội trường Thành ủy TP.HCM, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM đã tổ chức Hội nghị với sự tham dự của Đồng chí Nguyễn Văn Đua - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM và các đơn vị thuộc Ngành Tuyên giáo TP.HCM


 

 

 

 

Đồng chí Huỳnh Thanh Hải – Thành Ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành Ủy TP.HCM đã báo cáo Dự thảo tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ năm 2011, nêu bật những công tác trọng tâm của Ngành Tuyên giáo TP.HCM trong năm 2010. Được sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo TW, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, các cấp Ủy Đảng, các mặt công tác đều có chuyển biến tích cực, tác động mạnh mẽ về định hướng tư tưởng chính trị và xây dựng đạo đức, lối sống, góp phần tạo sự nhất trí và đồng thuận trong xã hội, cổ vũ động viên tinh thần cán bộ, Đảng viên và nhân dân TP.HCM phấn đấu thực hiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố và tăng thêm niềm tin vào sự phát triển của Thành phố, đất nước. Đồng thời dự thảo cũng phân tích một số hạn chế, yếu kém của công tác Tuyên giáo, nêu rõ những nguyên nhân và những kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn.

Về phương hướng chung của công tác Tuyên giáo TP.HCM năm 2011: Tập trung đổi mới nội dung, phương thức công tác Tuyên giáo; tăng cường giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức chính trị, kiên định Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh củng cố và nâng cao niềm tin vào con đường xây dựng Chủ nghĩa Xã hội; ra sức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2011 của TP.HCM. Thực hiện tốt phương châm công tác Tuyên giáo về cơ sở, “ nhân cái đẹp, dẹp cái xấu; lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”; tăng cường cuộc đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực tham mưu và tác nghiệp đạt chất lượng và hiệu quả cao. Thực hiện toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị làm công tác Tuyên giáo, nâng cao thành tích chiến đấu, tính thuyết phục trong công tác tư tưởng của TP.HCM. Trong dự thảo  cũng đề ra 10 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong năm 2011.

Hội nghị cũng được nghe 4 tham luận của Ban Tuyên giáo Quận Ủy Quận 11, Đảng ủy Khu Chế xuất, Khu Công nghiệp, Đảng ủy Sở Giáo dục – Đào tạo và Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận Tân Phú.

Tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm – Thường vụ Thành Ủy – Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM đã phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo về phương hướng nhiệm vụ của Ngành Tuyên Giáo năm 2011 của Đồng chí Nguyễn Văn Đua – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM: Phổ biến các Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ TP.HCM lần thứ IX; tuyên truyền cuộc Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2011-2016; tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5.6.1911 – 5.6.2011); vận động nhân dân TP.HCM phấn khởi chấp hành các nghị quyết, chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước; Đề xuất với Ban Thường vụ Thành Ủy TP.HCM các biện pháp phát triển, đầu tư cho công tác của Ngành Tuyên giáo TP.HCM…

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO TP.HCM NĂM 2010 VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2011 - 2

Ảnh: Ông Nguyễn Văn Đua - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM tặng Bằng khen 21 đơn vị báo, đài TP.HCM

Tại Hội nghị, đã tiến hành lễ trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho một đơn vị và 20 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong 4 năm qua. Trong số cá nhân vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ có Đồng chí Đổng Thị Kim Vui – Bí thư Quận Ủy Quận 8, Nguyên Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM (nhiệm kỳ 2006 – 2008).

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO TP.HCM NĂM 2010 VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2011 - 3              HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO TP.HCM NĂM 2010 VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2011 - 4
Ảnh: Nguyễn Thị Quyết Tâm – Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM tặng Bằng khen Nhà Báo Đinh Phong – Cố vấn Tạp Chí Du lịch TP.HCM Ảnh: Ông Nguyễn Văn Đua - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM tặng Bằng khen tập thể Tạp Chí Du lịch TP.HCM
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO TP.HCM NĂM 2010 VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2011 - 5 HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO TP.HCM NĂM 2010 VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2011 - 6
Ảnh: Nguyễn Thị Quyết Tâm – Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM tặng Bằng khen Nhà báo, Nhạc sĩ Vũ Hoàng – Tổng Biên tập Tạp Chí Du lịch TP.HCM Ảnh: Nguyễn Thị Quyết Tâm – Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM tặng Bằng khen Nhà báo Phạm Thị Thu Hương –  Biên tập viên Tạp Chí Du lịch TP.HCM

Dịp này, Ban Thường vụ Thành Ủy TP.HCM ra Quyết định số 218-QĐ/TU và 219-QĐ/TU do Đồng chí Nguyễn Văn Đua - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM ký ngày 09.03.2011, tặng Bằng khen cho 21 tập thể và 45 cá nhân thuộc các  cơ quan báo, đài TP.HCM đã có thành tích thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Danh sách tập thể báo, đài được tặng Bằng khen: Báo Sài Gòn Giải phóng, Trang tin Điện tử Đảng bộ TP.HCM, Báo Công An TP.HCM, Đài Truyền hình TP.HCM, Báo Giáo dục TP.HCM, Tạp Chí Du lịch TP.HCM, Báo Tuổi Trẻ, Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM, Báo Người lao động, Báo Doanh nhân Sài Gòn. Trong 45 cá nhân được nhận Bằng khen, về phía Tạp Chí Du lịch TP.HCM có Nhà báo Đinh Phong – Ban cố vấn, Nhạc sĩ, Nhà báo Vũ Hoàng – Tổng Biên tập và Nhà báo Phạm Thị Thu Hương – Biên tập viên.

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO TP.HCM NĂM 2010 VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2011 - 7

Ảnh: Nguyễn Thị Quyết Tâm – Thường vụ Thành Ủy – Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM tặng Bằng khen 45 cá nhân Nhà báo

Vũ Minh Hiếu

Ảnh: Vũ Đức Thông

 


Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT