HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI DÂN – CHÍNH - ĐẢNG TP.HCM VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TP.HCM, LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2010-2015

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI DÂN – CHÍNH - ĐẢNG TP.HCM VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TP.HCM, LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2010-2015 - 1Sáng ngày 22.9.2010, tại Nhà hát TP.HCM, Đảng bộ Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch TP.HCM đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng TP.HCM và Đại hội Đại biểu Đảng bộ Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch TP.HCM, lần thứ I, nhiệm kỳ 2010-2015.

Ảnh: Đồng chí Lê Tôn Thanh- Phó Bí thư Đảng bộ Sở VH- TT- DL TP.HCM, Phó Giám đốc Sở VH- TT- DL TP.HCM báo cáo trước Hội nghị

Đồng chí Lê Tôn ThanhPhó Bí thư Đảng bộ Sở VH- TT- DL TP.HCM, Phó Giám đốc Sở VH- TT- DL TP.HCM, đã báo cáo trước Hội nghị về kết quả của Đại hội Đại biểu Đảng bộ Sở VH- TT- DL TP.HCM, lần thứ I, nhiệm kỳ 2010-2015. Nghị quyết đã thông qua tại Đại hội gồm có 3 nội dung lớn với 17 chỉ tiêu cơ bản:

1. Phấn đấu 100% Cán bộ Đảng viên, công chức, viên chức và người lao động có đăng ký thực hiện phấn đấu “Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, 100 % Chi bộ trực thuộc có xây dựng và thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI DÂN – CHÍNH - ĐẢNG TP.HCM VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TP.HCM, LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2010-2015 - 2

Ảnh: Đồng chí Lê Tôn Thanh Phó Bí thư Đảng bộ Sở VH- TT- DL TP.HCM, Phó Giám đốc Sở VH- TT- DL TP.HCM (bìa trái) tặng Giấy khen cho các đơn vị

2. Lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị, an ninh quốc phòng. Trọng tâm là:

- Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý Nhà nước. Phát triển nguồn nhân lực Văn hóa, Thể thao và Du lịch đáp ứng nhiệm vụ của Ngành từ nay đến năm 2020.

- Phấn đấu các chỉ tiêu hàng năm trong nhiệm kỳ đều đạt và vượt, cụ thể là:

+) Về Văn hóa: Phấn đấu 40% Phường, xã có Nhà Văn hóa; 80% tổng số hộ đạt chuẩn Hộ Gia đình Văn hóa; 70% Khu phố Văn hóa, Ấp Văn hóa và 40% phường, xã đạt chuẩn Phường, Xã Văn hóa; 90% Công sở đạt chuẩn Công sở Văn minh- sạch đẹp- an toàn; 80% đơn vị đạt chuẩn đơn vị văn hóa; bảo tồn và phát huy hiệu quả các loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống, đồng thời phát triển một số loại hình văn hóa nghệ thuật đặc sắc của dân tộc và thế giới; đẩy mạnh xã hội hóa về xây dựng và phát triển văn hóa nghệ thuật, nâng mức hưởng thụ văn hóa của các tầng lớp nhân dân; tổ chức tốt các hoạt động lễ hội, sự kiện lớn của đất nước và của TP.HCM

+) Về Thể dục – thể thao: Phấn đấu tỉ lệ người dân tự giác tập luyện thể thao thường xuyên là 27%; giữ vững vị trí đứng đầu cả nước của 18 môn thể thao, phấn đấu đóng góp ¼ lực lượng huấn luyện viên, vận động viên tham gia vào các Đội tuyển Quốc gia tham dự các kỳ Đại hội Thể thao Quốc tế lớn.

+) Về Du lịch: Phấn đấu đến năm 2015 lượng khách Quốc tế đến TP.HCM là 4.500.000 lượt (tốc độ tăng trưởng bình quân 8%), doanh thu du lịch là 66.000 tỷ đồng (tốc độ tăng trưởng bình quân 12%).

- Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn trong cơ quan, đơn vị.

- Phấn đấu hàng năm được đánh giá là một trong những đơn vị mạnh của cả nước, cố gắng đạt danh hiệu đơn vị dẫn đầu.

3. Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và Đoàn thể

Duy trì và tăng cường sự thống nhất về tư tưởng, chính trị trong toàn Đảng bộ; Lãnh đạo thực hiện tốt công tác cán bộ; hàng năm kết nạp được từ 25 đến 30 Đảng viên mới; phấn đấu hàng năm trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Sở đạt Danh hiệu Trong sạch - Vững mạnh; trên 80% Chi bộ trực thuộc đạt Trong sạch - Vững mạnh và không có Chi bộ yếu kém; 100% Đảng viên được đánh giá đủ tư cách (trong đó có 80% Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ) và không có Đảng viên vi phạm tư cách; Lãnh đạo hai Đoàn thể (Công đoàn, Đoàn TNCSHCM) hàng năm đạt danh hiệu vững mạnh.

Báo cáo về kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Dân- Chính- Đảng TP.HCM, lần thứ I, nhiệm kỳ 2010 – 2015 (diễn ra trong 3 ngày 30,31/7 và 1/8/2010) Đồng chí Lê Tôn Thanh – cho biết: Đại hội có sự tham gia của 299/300 Đại biểu chính thức được triệu tập. Đại hội đã vinh dự được đón tiếp Đồng chí Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành Ủy TP.HCM và các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Về nhân sự Đại hội đã bầu 32 Đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, bầu trực tiếp chức danh Bí thư. Đồng chí Nguyễn Văn Rảnh – Thành ủy viên, Nguyên bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ Lâm thời đã trúng cử Bí thư Đảng ủy Khối. Hai Phó Bí thư Đảng ủy Khối là Đồng chí Lê Anh Tuấn và Vũ Hữu Minh. Trưởng Ban kiểm tra Đảng ủy Khối là Đồng chí Trương Thị Lan cùng 6 Ủy viên. Đại hội đã thông qua Nghị quyết gồm 5 nội dung với 9 chỉ tiêu cơ bản:

1. Hàng năm, có ít nhất 90% Đảng bộ, Chi bộ cơ sở Lãnh Đạo cơ quan, Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

2. Hàng năm, có ít nhất 85% cơ sở Đảng đạt danh hiệu Trong sạch- Vững mạnh, không có cơ sở Đảng yếu kém.

3. Hàng năm, có 100% Đảng viên và Cán bộ, Công chức, Viên chức tham gia học tập nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước.

4. 100% Đảng viên, 100% Đoàn viên TNCSHCM và ít nhất 90% cán bộ, công chức, viên chức đăng ký Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

5. Đến hết nhiệm kỳ, phấn đấu đào tạo huấn luyện chính trị cho cán bộ, Đảng viên đạt tiêu chuẩn chức danh.

6. Đến hết nhiệm kỳ, có 80% Đảng viên là Phóng viên, Biên tập viên có trình độ Lý luận Chính trị từ Trung cấp trở lên.

7. Hàng năm, có 99% Đảng viên đủ tư cách (trong đó ít nhất 80% hoàn thành tốt nhiệm vụ)

8. Phấn đấu mỗi năm kết nạp 500 Đảng viên, trong đó có từ 60% đến 70% Đảng viên mới là Đoàn viên Thanh niên ưu tú và có ít nhất 45% Đảng viên nữ.

9. Hàng năm, Đoàn TNCSHCM Khối, Công đoàn viên chức, Hội Cựu chiến binh Khối đạt xuất sắc và vững mạnh xuất sắc.

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI DÂN – CHÍNH - ĐẢNG TP.HCM VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TP.HCM, LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2010-2015 - 3

Ảnh: 4 Chi bộ Đảng đạt danh hiệu Trong sạch - Vững mạnh.

Trong Hội nghị này Đảng bộ Sở VH - TT&DL TP.HCM đã công bố quyết định khen thưởng 4 Chi bộ Đảng đạt danh hiệu Trong sạch - Vững mạnh gồm: Bảo tàng TP.HCM, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM và Thư viện Tổng hợp TP.HCM (Ảnh). Ngoài ra, còn có 25 Đảng viên xuất sắc được khen thưởng trong dịp này.

H.T.S

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT

Xem kéo co bằng xuồng ba lá, cười vỡ bụng!
Xem kéo co bằng xuồng ba lá, cười vỡ bụng!

Dùng tay để chèo, nếu xuồng đối phương qua vạch kẻ ngang ở giữa là chiến thắng, mỗi xuồng 2 nam, 1 nữ. Trò chơi kéo co bằng xuồng ba lá ở Cà Mau khiến du khách ngạc nhiên thú vị.