Rực rỡ lễ hội ánh sáng Canada

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Những tác phẩm nghệ thuật được làm từ hơn 1 triệu chiếc đèn rực rỡ sắc màu được trưng bày tại Lễ hội Ánh sáng ở Vườn thực vật VanDusen, Vancouver, British Columbia, Canada ngày 26/11/2021.

Rực rỡ lễ hội ánh sáng Canada - 1

Du khách tham quan Lễ hội Ánh sáng ở Vancouver, British Columbia, Canada ngày 26/11/2021. Ảnh: THX/ TTXVN.

Rực rỡ lễ hội ánh sáng Canada - 2

Khách tham quan tại Lễ hội Ánh sáng ở Vancouver, British Columbia, Canada ngày 26/11/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Rực rỡ lễ hội ánh sáng Canada - 3

Du khách chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật tại Lễ hội Ánh sáng ở Vancouver, British Columbia, Canada ngày 26/11/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Rực rỡ lễ hội ánh sáng Canada - 4

Du khách chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật tại Lễ hội Ánh sáng ở Vancouver, British Columbia, Canada ngày 26/11/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Rực rỡ lễ hội ánh sáng Canada - 5

Du khách chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật tại Lễ hội Ánh sáng ở Vancouver, British Columbia, Canada ngày 26/11/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Rực rỡ lễ hội ánh sáng Canada - 6

Các tác phẩm nghệ thuật tại Lễ hội Ánh sáng ở Vancouver, British Columbia, Canada ngày 26/11/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Rực rỡ lễ hội ánh sáng Canada - 7

Du khách tham quan Lễ hội Ánh sáng ở Vancouver, British Columbia, Canada ngày 26/11/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

THX/TTXVN

CLIP HOT