GIỚI THIỆU LUẬT DU LỊCH NĂM 2018

    Nhằm thúc đẩy du lịch phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động du lịch; tạo điều kiện thuận lợi, môi trường cạnh tranh lành mạnh cho doanh nghiệp du lịch; tăng cường tính chuyên nghiệp của hoạt động hướng dẫn; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của khách du lịch, Quốc hội đã ban hành Luật Du lịch mới, có hiệu lực từ ngày 01/1/2018. Quý độc giả quan tâm về những sửa đổi của Luật Du lịch 2018 có thể tải về thông tin chi tiết Tại đây.