Lịch công diễn các tiết mục xuất sắc Liên hoan Giọng hát vàng ngành Du lịch TPHCM, lần XIII, năm 2017

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ban tổ chức trân trọng thông báo lịch công diễn các tiết mục xuất sắc Liên hoan Giọng hát vàng ngành Du lịch TPHCM, lần XIII, năm 2017

Thời gian: 18 giờ

Địa điểm: Sân khấu chính Ngày hội Du lịch TPHCM

Công viên Lê Văn Tám, Quận 1, TPHCM

Thứ năm, ngày 23/03/2017

Lịch công diễn các tiết mục xuất sắc Liên hoan Giọng hát vàng ngành Du lịch TPHCM, lần XIII, năm 2017 - 1

Thứ bảy, ngày 25/03/2017

Lịch công diễn các tiết mục xuất sắc Liên hoan Giọng hát vàng ngành Du lịch TPHCM, lần XIII, năm 2017 - 2

Chủ nhật, ngày 26/03/2017

Lịch công diễn các tiết mục xuất sắc Liên hoan Giọng hát vàng ngành Du lịch TPHCM, lần XIII, năm 2017 - 3

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo