Sẽ có chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tại TP.HCM

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

TP.HCM công bố dự thảo chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, một bước tiến quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển bền vững. Chính sách này đã thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân trên địa bàn thành phố.

Dự thảo chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tập trung vào việc tạo ra sự kết nối giữa các đối tượng trong chuỗi sản xuất và tiêu thụ nông sản. Điều này giúp tăng cường hiệu suất sản xuất, thúc đẩy ứng dụng khoa học kỹ thuật và xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp. Mục tiêu cuối cùng là đảm bảo sự phát triển bền vững cho ngành nông nghiệp và bảo vệ môi trường.

Các đối tượng được áp dụng bao gồm nông dân, chủ trang trại, cá nhân, hợp tác xã, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan.

Dự thảo chính sách này cung cấp một loạt các biện pháp hỗ trợ để thúc đẩy liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, trong đó có hỗ trợ chi phí tư vấn xây dựng liên kết. Theo đó sẽ hỗ trợ 100% chi phí tư vấn xây dựng liên kết, với mức tối đa không quá 300 triệu đồng. Điều này bao gồm các hoạt động tư vấn và nghiên cứu để xây dựng hợp đồng liên kết, dự án liên kết, kế hoạch sản xuất kinh doanh và phát triển thị trường.

Bên cạnh đó, các dự án liên kết cũng sẽ được hỗ trợ 30% vốn đầu tư máy móc trang thiết bị. Đồng thời, chính sách này cũng hỗ trợ xây dựng các công trình hạ tầng như nhà xưởng, bến bãi, kho tàng phục vụ sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tổng mức hỗ trợ không quá 10 tỷ đồng.

Sẽ có chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tại TP.HCM - 1

Dự thảo chính sách cũng đưa ra các quy định về hỗ trợ đào tạo nghề và nâng cao nghiệp vụ quản lý, kỹ thuật sản xuất, năng lực quản lý hợp đồng, quản lý chuỗi và phát triển thị trường. Cùng với đó sẽ hỗ trợ 40% chi phí chuyển giao khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi.

Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao hiệu suất sản xuất nông nghiệp, tạo ra sản phẩm chất lượng cao và bảo vệ môi trường, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hàn Mai

CLIP HOT