Giãn cách theo đặc sản: Đức 6 cây xúc xích, Pháp 3 ổ bánh mỳ, Việt Nam sẽ là gì?

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Làm sao biết chính xác chúng ta cần giữ khoảng cách bao xa để không lây Covid-19? Sẽ dễ hơn nếu khoảng cách được đo bằng 3 ổ bánh mì, 6 cây xúc xích.

Thay vì hướng dẫn giữ khoảng cách an toàn từ 1,5 mét đến 2 mét, nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng với nhau, họa sĩ ở châu Âu vẽ biển báo hướng dẫn một cách không thể trực quan hơn: Dùng chính sản vật địa phương của từng nước để thay cho số đo khoảng cách.

Giãn cách theo đặc sản: Đức 6 cây xúc xích, Pháp 3 ổ bánh mỳ, Việt Nam sẽ là gì? - 1

Người Pháp tự hào với ổ bánh mì baguette dài của mình, nên chỉ cần bảo họ giữ khoảng cách bằng với 3 ổ bánh là đủ hiểu. Tương tự với người Đức, hãy đứng xa bằng 6 cây xúc xích, người Ý thì tự hiểu cần đặt một chiếc Vespa vào giữa đôi ta, hay dân Ireland có thể sử dụng cây đàn hạc truyền thống.

Giãn cách theo đặc sản: Đức 6 cây xúc xích, Pháp 3 ổ bánh mỳ, Việt Nam sẽ là gì? - 2

Mặc dù chỉ là tác phẩm giải trí được sáng tạo bởi các họa sĩ ở trang Sadanduseless, nhưng bằng cách này giúp người dân các nước có thể dễ hình dung hơn, từ đó đảm bảo sức khỏe cho mình và cộng đồng.

Giãn cách theo đặc sản: Đức 6 cây xúc xích, Pháp 3 ổ bánh mỳ, Việt Nam sẽ là gì? - 3

Giãn cách theo đặc sản: Đức 6 cây xúc xích, Pháp 3 ổ bánh mỳ, Việt Nam sẽ là gì? - 4

Giãn cách theo đặc sản: Đức 6 cây xúc xích, Pháp 3 ổ bánh mỳ, Việt Nam sẽ là gì? - 5

Giãn cách theo đặc sản: Đức 6 cây xúc xích, Pháp 3 ổ bánh mỳ, Việt Nam sẽ là gì? - 6

Giãn cách theo đặc sản: Đức 6 cây xúc xích, Pháp 3 ổ bánh mỳ, Việt Nam sẽ là gì? - 7

Giãn cách theo đặc sản: Đức 6 cây xúc xích, Pháp 3 ổ bánh mỳ, Việt Nam sẽ là gì? - 8

Giãn cách theo đặc sản: Đức 6 cây xúc xích, Pháp 3 ổ bánh mỳ, Việt Nam sẽ là gì? - 9

Giãn cách theo đặc sản: Đức 6 cây xúc xích, Pháp 3 ổ bánh mỳ, Việt Nam sẽ là gì? - 10

Giãn cách theo đặc sản: Đức 6 cây xúc xích, Pháp 3 ổ bánh mỳ, Việt Nam sẽ là gì? - 11

Giãn cách theo đặc sản: Đức 6 cây xúc xích, Pháp 3 ổ bánh mỳ, Việt Nam sẽ là gì? - 12

Giãn cách theo đặc sản: Đức 6 cây xúc xích, Pháp 3 ổ bánh mỳ, Việt Nam sẽ là gì? - 13

Giãn cách theo đặc sản: Đức 6 cây xúc xích, Pháp 3 ổ bánh mỳ, Việt Nam sẽ là gì? - 14

Giãn cách theo đặc sản: Đức 6 cây xúc xích, Pháp 3 ổ bánh mỳ, Việt Nam sẽ là gì? - 15

Giãn cách theo đặc sản: Đức 6 cây xúc xích, Pháp 3 ổ bánh mỳ, Việt Nam sẽ là gì? - 16

Giãn cách theo đặc sản: Đức 6 cây xúc xích, Pháp 3 ổ bánh mỳ, Việt Nam sẽ là gì? - 17

Giãn cách theo đặc sản: Đức 6 cây xúc xích, Pháp 3 ổ bánh mỳ, Việt Nam sẽ là gì? - 18

Giãn cách theo đặc sản: Đức 6 cây xúc xích, Pháp 3 ổ bánh mỳ, Việt Nam sẽ là gì? - 19

Nếu được trình bày tại Việt Nam, có lẽ người Hà Nội sẽ đặt 5 bát phở cỡ đại, dân Huế là tô bún bò còn người TP.HCM sẽ là đĩa cơm tấm.

Hãy giữ khoảng cách và giữ sức khỏe bạn nhé!

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đĩnh Trượng (Theo The Sadanduseless)

CLIP HOT